Dagens aktietip - torsdag

Brøndby IF er presset

Vestegnens store fodboldklub, Brøndby IF, kom ud af 2. kvartal markant bedre end 1. kvartal. Så længe klubben har minus på transferregnskabet er der dog ikke udsigt til plus på selve regnskabets bundlinje. Derfor vil fodboldselskabet fortsat tære på egenkapitalen, med mindre man vender tilbage til tidligere tiders jævne strøm af udsalg af egenoplærte talenter.

I 2. kvartal kom klubben ud med et plus på seks millioner kroner på selve driften, før udgifter til spillerkøb (transfer), der koster knap ni millioner kroner. Driften var markant bedre end i 1. kvartal, der gav minus en million kroner på bundlinjen. Personaleomkostningerne er eksploderet med over 30 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Blandt andet på grund af omkostninger under Food&Minds.

Når bundlinjen alligevel er forbedret i 2. kvartal, skyldes det især markant stigende sponsorindtægter, som er øget til 46 millioner kroner i 2 kvartal mod 31 millioner kroner i samme kvartal sidste år. Antageligt er det blandt andet hovedsponsoren Kasi Group, der hjælper på regnestykket. Efter 2. kvartal ligger fodboldselskabets egne indtægter fra entre, tv og præmieindtægter markant lavere end sidste år. De er dykket fra 27 til 20 millioner kroner, hvilket dog især skyldes en engangsindtægt fra tv-indtægter sidste år på ni millioner kroner.

Umiddelbart har klubben en meget anstrengt likviditet – på cirka en millionr kroner. I seneste kvartal er der afbetalt fem millioner kroner på bankgælden, gæld til leverandører og andre (skat?) er øget 27 millioner kroner, og der er afsat 27 millioner krober som aktiver bestemt for salg, hvilket antageligt er Gildhøj Centeret, som efter afslutningen af 2. kvartal er solgt. Dette må formodes at lette likviditeten eller give mulighed for gældsnedbringelse på den korte bane. Selv om børsværdien af selskabet er blot cirka 200 millioner kroner, bør man holde sig fra aktien, indtil der er udsigt til varige overskud på bundlinjen.