Dagens aktietip - torsdag

Miserabelt år for Harboes Bryggeri

Harboes tredje kvartalsregnskab indeholdt en nedjustering af forventningerne til hele året, og det skete kun tre måneder efter årets første nedjustering.

Nu forventes et resultat før skat på 35-45 mio. kr. og denne anden nedjustering allerede i regnskabsårets første halvdel gav ikke just støtte til den kriseramte aktie, som er faldet med 45 procent siden februar.

Tallene fortæller om et fald i omsætningen på 8 procent i første halvår for hele koncernen og et fald på 10,6 procent i bryggerivirksomheden, som udgør 84 procent af koncernomsætningen. Resultat før skat reduceres til 13,7 mio. kr. mod 59,4 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Alt i alt ser det ikke spor sundt ud.

Harboe begrunder faldet i omsætningen med en våd og solfattig sommer, og det kan da forhåbentlig ændre sig til næste år. Men det er ikke kun omsætningen, som er under pres. Bruttoresultatet set i forhold til omsætningen er faldet fra 19,9 procent i fjor til 16,0 procent i år. Man sælger altså mindre end i fjor og tjener samtidig mindre pr. omsat krone.

Den lavere fortjeneste pr. omsat krone skyldes stigende råvarepriser og intensiv konkurrence på væsentlige markeder, og det er et grundlæggende problem, som ikke kan henføres til manglende solskin. Hvis man ikke er i stand til at sende de stigende omkostninger videre til forbrugerne, vil en stigende omsætning blive delvist slugt af omkostninger, som stiger hurtigere end omsætningen.

Selv efter et kursfald på 45 procent i løbet af 2007 er kursen på aktien stadig meget høj, når man tager de lave forventninger til årets indtjening i betragtning. Og uden en realistisk forventning om, at konkurrenceforholdene på markedet vil ændre sig, ser vi ikke Harboe som en god investering i øjeblikket.