Dagens aktietip - torsdag

Aktietip. FLSmidth er en af børsens stærke aktier.

Det seneste kvartalsregnskab fra tredje kvartal 2007 viser, at der absolut ingen tegn er på afmatning eller svaghed i omsætningsvækst og lønsomhed i koncernen. Tværtimod leverede man endnu en opjustering.

På det aktuelle kursleje ser vi FLSmidth som en af de stærke aktier på fondsbørsen. Korrigerer man for, at til-købet af GL&V ikke påvirker årets resultat, dels fordi der først sker konsolidering fra 10. august, og dels fordi der tages betydelige af- og nedskrivninger, så handles aktien til cirka 17 gange årets overskud efter skat i år.

Med den fortsatte vækst i ordreindgangen ser vi også vækst næste år på mindst 10-20 procent, hvorved aktien handles 14-15 gange årets forventede overskud næste år ved uændret lønsomhed. Det anser vi for at være meget billigt.

Vores regnestykke for 2007 bygger på, at årsbidraget fra GL&V bliver cirka 290-300 mio. kr. i driftsoverskud ved uændret aktivitet, plus forventede synergier på 200 mio. kr. over de næste to-tre år. Da FLS-ledelsen de seneste år har meldt forsigtigt ud, anser vi disse estimater for at være konservative. Ledelsen konstaterer, at »den globale efterspørgsel på ny cementkapacitet er fortsat høj og viser ingen tegn på afmatning«.

Vi ser det som positivt, at selskabet nu har fået taget hul på det store russiske marked, hvor der ses et presserende behov for at modernisere nuværende, ineffektive cementanlæg. Dette kan antageligt blive et stort nyt marked for FLSmidth. Inden for mineraler konstateres det, at de store mineselskaber har underinvesteret de seneste år, og at der samtidig er stigende efterspørgsel på mineraler især fra Asien.