Dagens aktietip - torsdag

Aktietip. Dantherm står måske over for et gennembrud.

Regnskabet for tredje kvartal for Dantherm var på det jævne, uden hverken negative eller positive overraskelser.

Årsoverskuddet ventes at lande på 30 mio. kr., hvortil kommer et negativt indtjeningsbidrag på 20 mio. kr. fra opbygning af de nye brændselscelle-baserede aktiviteter.

Ordrer til telemasterI et interview med AktieUgebrevet siger adm. direktør Poul Arne Jensen, at selskabet har fået adskillige nye ordrer inden for nødstrømsanlæg til telemaster og elmaster til teleselskaber og elselskaber, og at der ligger en del nye ordrer i pipeline til næste år. Dantherm har påbegyndt leveringen af den første kommercielle ordre til det midtjyske elselskab EnergiMidt.

Poul Arne Jensen oplyser, at selskabet venter et salg i 2009 på et trecifret millionbeløb. 2008 bliver således et mellemår, hvor selskabet satser betydelige ressourcer på at opbygge den nye forretning, herunder udvikling af nye produkter.

Fra Tetranet, som er et landsdækkende nød- telenetværk under opbygning til at servicere især offentlige myndigheder som blandt andet forsvar, brandvæsen, politi og beredskabstjeneste, siger adm. direktør Bo Wassberg, at man for tiden er ved at afprøve Dantherms nødstrømsanlæg baseret på brændselscelleteknologi til anvendelse i den kommende udbygning af et nyt landsdækkende Tetranet med cirka 400 master.

Et attraktivt papir»Vi indgår antageligt en aftale med Dantherm om anvendelse af deres brændselscellebaserede nødstrømsanlæg inden eller lige efter årsskiftet,« siger han.

Der er således ingen tvivl om det betydelige potentiale i Dantherms teknologiske knowhow. Efter den seneste måneds massive kursfald er børsværdien af selskabet lidt over én milliard kr. På kort sigt kan de nervøse aktiemarkeder føre aktien længere ned.

Men som en langsigtet investering ser vi Dantherm som en af fondsbørsens attraktive papirer.