Dagens aktietip - torsdag

Topsil står foran meget stærkt 2009

Læs mere
Fold sammen
Efter meddelelsen den 18. december 2008 om indgåelse af en ny langsigtet råvarekontrakt med tyske Wacker Chemie AG fik vi bekræftet vores positive opfattelse af Topsil Semiconductors fremtidsudsigter i et interview med administrerende direktør Keld Lindegaard Andersen.

For det første er tolkningen af formuleringen i meddelelsen om, at hele produktionskapaciteten i 2009 er »allokeret« til kunder korrekt: Det betyder, at hele produktionen er afsat i ordrer, dog således at de seneste indgåede ordrer kun er nogle uger gamle, og de mangler endelig bekræftelse.

For det andet har Topsil endnu ikke oplevet afmatning i kundernes efterspørgsel, hvor kunderne blandt andet er ABB, Siemens og Infinion, og leverancerne er typisk halvledere til højspændingsenheder i store infrastrukturprojekter, som planlægges flere år ud i fremtiden.

For det tredje kan Topsil blive begunstiget af de finansielle redningspakker, som myndigheder over hele kloden p.t. arbejder på. Forventningen er, at myndighederne især vil fremme finansiering af infrastrukturprojekter inden for energifremstilling og -effektivitet, transport og forsyning. Og det vil sandsynligvis begunstige Topsils afsætningsmuligheder.

For det fjerde udelukker Keld Lindegaard Andersen ikke, at Topsil igen går ind i solcelleområdet.

Han siger, at selskabet har udarbejdet lønsomhedsanalyser for eventuel solcelleproduktion baseret på det billigere czochralski-materiale, som indgår i tilkøbte Cemat Silcons produktion.

Han ønsker dog ikke at oplyse om konklusionen på lønsomhedsanalyser og eventuelle tidsplaner for en eventuel produktion.

Umiddelbart anser vi således ikke en produktion til solceller som sandsynlig på et-to års sigt, men muligheden rummer spændende perspektiver.

Selv om selskabets børsværdi efter indgåelse af råvarekontrakten steg knap 50 procent, ser vi et kurspotentiale på yderligere ca. 40 procent på tre-seks måneders sigt.