Dagens aktietip - torsdag

IC Company forventer lavere overskud

Læs mere
Fold sammen
IC Companys første kvartalsregnskab giver anledning til en stigende bekymring for udviklingen i IC Companys.

I regnskabet oplyser ledelsen blot om årets forventning, at der forventes et »betydeligt lavere« driftsoverskud i det igangværende regnskabsår end i seneste regnskabsår.

Selv om første kvartal blev ganske godt – med en omsætning på 1.262 mio. kr. mod 1.190 mio. kr. i samme kvartal i seneste regnskabsår og med et driftsoverskud på 252 mio. kr. (eksklusive omstruktureringsomkostninger på 22 mio. kr.) mod stort set det samme året før, ser vi en række advarselssignaler.

For det første vurderer vi, at kursen er for høj i forhold til andre konjunkturfølsomme aktier. En værdiansættelse på fem-seks gange årets overskud vil være passende, og vi skønner i bedste fald et overskud efter skat i dette regnskabsår på 100-150 mio. kr. Derved vil en børsværdi på cirka 500-700 mio. kr. – eller 30-40 procent lavere - være mere fair.

For det andet finder vi det risikabelt, at selskabet tilsyneladende anlægger en offensiv strategi som vej ud af den kommende krise. Det oplyses blandt andet, at der de seneste tre måneder er ansat yderligere 76 fuldtidsansatte.

For det tredje er vi i tvivl om, hvorvidt selskabet har råd til en offensiv strategi: P.t. er den samlede bankgæld 1.040 mio. kr., og det oplyses, at det samlede kredittilsagn hos bankerne er 1.420 mio. kr. Altså er der umiddelbart rum til yderligere likviditetstræk. Men det kan der også hurtigt blive brug for: Alene seneste kvartal steg gælden med 270 mio. kr.

For det fjerde frygter vi, at tab på kundetilgodehavender kan stige markant de kommende kvartaler. Det er velkendt, at detailhandelen og især tøjbutikker er meget hårdt ramt af krisen og lavere købelyst hos forbrugerne.

For det femte anser vi det for sandsynligt, at selskabets egne aktiekøb og de seneste insiderkøb har holdt en hånd under aktiekursen. Fra maj til udgangen af juli 2008 opkøbtes egne aktier for cirka 45 mio. kr.