Dagens aktietip - tordag

Danmarks mest solide børsnoterede bank

Læs mere
Fold sammen

Mens bankverdenen traditionelt har været kendt for sin manglende vilje til at sætte spotlight på sig selv, skiller Vinderup Bank sig markant ud.

I halvårsregnskabet 2009 indleder man således regnskabet med overskriften »Danmarks mest solide børsnoterede bank«.

Vinderup Banks halvårsregnskab er en forfriskende fornyelse, idet ledelsesberetningen er holdt i et sprog, som er til at forstå for almindelige mennesker.

Her demonstreres, hvordan man kan præsentere tørre tal på en måde, så både saglighed og informationsværdi bevares, men uden at det er nødvendigt med en mellemlang universitetsuddannelse for at kunne læse beretningen.

På trods af næsten uændrede rente- og gebyrindtægter i forhold til i fjor, samt kun begrænsede nedskrivninger på egne udlån, blev halvårets ordinære resultat før skat kun 838.000 kr. mod et overskud på 3,2 mio. kr. i fjor.

Forklaringen giver Vinderup Bank i klare ord med en henvisning til de omkostninger, man er blevet påført i kraft af sit branchefællesskab med eventyrlystne og dårligt drevne banker. For eksempel statsgebyret i forbindelse med Bankpakke I.

Med en solvensprocent på 29,1 i forhold til lovkravet om otte procent har Vinderup Bank et godt udgangspunkt for sin irritation.

Korrigeres der for disse omkostninger, ville indtjeningen i Vinderup Bank have været uændret i forhold til 1. halvår 2008, hvilket er ganske imponerende i betragtning af de vanskelige markedsforhold, som året har budt på.

Vinderup Bank hører til de banker, som helt sikkert ikke vil ende hos det statslige afviklingsselskab for kollapsede banker, men når aktiekursen sættes i forhold til det forventede resultat før skat på tre mio. kr., hører Vinderup Bank til i den dyre ende af de danske pengeinstitutter.

Omsætningen i aktien er samtidig beskeden, og på trods af bankens soliditet er aktien ikke interessant som investeringsobjekt ved den nuværende pris.