Dagens aktietip - tordag

Bankerne drøner fremad

Tallene taler næsten for sig selv, når man ser på de danske bankaktiers udvikling i juli:

Jyske Bank +26,6 procent

Norden +20,0 procent

Danske Bank +18,9 procent

Sydbank +8,0 procent

Eftersom disse stigninger skete i perioden mellem 1. kvartalsregnskabet og det kommende halvårsregnskab kan de ikke forklares med bedre resultater end forventet. Det efterlader to muligheder:

Enten er der tale om en reaktion på et forudgående fald, som markedet nu betragter som overdrevet. Hvis det er tilfældet, er det en midlertidig stigning.

Eller også er der tale om en stigende forventning til de kommende halvårsregnskaber. Hvis det er tilfældet, kan der godt ligge større stigninger og vente. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at der også kan ligge betydelige kursfald forude. Nemlig hvis forventningerne ikke holder stik. Det ved vi mere om, når bankerne i deres kommende halvårsregnskaber fortæller om forventningerne til resten af 2009.

Der har været bekymrede miner blandt en del analytikere, som forventer at eksempelvis Danske Bank kommer til at offentliggøre et lige så stort tab i 2. kvartal af 2009, som det var tilfældet i 1. kvartal. Hvis det sker, vil det tage luften ud af den aktuelle kursballon og skabe usikkerhed omkring resten af årets resultat.

Hvis Danske Bank realiserer et lige så stort tab i 2. kvartal, men fastholder forventningerne til hele året, vil der være tvivl hos investorerne om holdbarheden. Det vil trække kursen ned. Men hvis man følger tabet op med en nedjustering, vil det sende et negativt signal om en fortsat usikkerhed. Det vil også trække kursen ned.

På den baggrund stiller vi spørgsmålstegn ved, om bankaktierne p.t. er et godt køb.