Dagens aktietip - tordag

Muligheder i et kortvarigt opsving

På børsen findes der både defensive (forsigtige) aktier og mere konjunkturfølsomme (risikobetonede) aktier. Begge typer kan give gode gevinster, men man er nødt til at være meget opmærksom på, hvilken stemning markedet er i, før man beslutter sig for den ene eller den anden type aktie.

Vi har således set en række konjunkturfølsomme aktier give gevinster på adskillige hundrede procent i løbet af få år under højkonjunkturen i midten af dette årti, mens præcis de samme aktier faldt 80 - 90 procent på endnu kortere tid, da de økonomiske kurver nåede toppen og begyndte at pege nedad igen.

Selv i en længerevarende nedtur vil der være perioder med en god stemning, og så vil aktier som Carlsberg og FLSmidth være interessante investeringsmuligheder.

Carlsberg-aktien er siden bunden i januar næsten fordoblet i kurs. Styrkelsen i olieprisen og den russiske rubel har understøttet aktien siden marts. På kort sigt forventer vi fortsat fremgang i aktien, netop understøttet af en fortsat højere oliepris og styrkelse af rublen.

Der er dog tale om en meget nervøs og usikker udvikling, da russisk økonomi fortsat ser ud til at udvikle sig negativt. Det vil sige, at forøgede indtægter i danske kroner på grund af en gunstigere valutaudvikling fortsat kan undergraves af vigende lokalt salg.

FLSmidth kan blive begunstiget af en eventuel fornyet optimisme omkring de økonomiske udsigter. Aktien har meget tæt fulgt udviklingen i metalråvarepriserne, som i en periode har været inde i en negativ udvikling.

Med en vending i metalpriserne, som antages at være en indikator for mineselskabernes investeringslyst (og dermed FLSmidths potentielle afsætning af mineudstyr til mine-selskaberne), vil pilen pege opad for FLSmidth. Specielt eftersom FLSmidth-aktien efter første kvartalsregnskabet blev handlet med en rabat på over 30 procent i forhold til de nærmeste konkurrenter. Dette efterslæb er det vanskeligt at se en rimelig grund til.