Dagens aktietip - tirsdag

TK Development styrker likviditeten

Læs mere
Fold sammen

TK Developments direktør Robert Andersen oplyser i et interview med AktieUgebrevet, at selskabet på kort sigt fik styrket sin likviditet gennem et solgt projekt leveret i juni, og at selskabets soliditet på 40 procent ifølge årsregnskabet ligger betydelig over bankernes lånekrav (covernants) på 30 procent. Der er dog stadig en betydelig usikkerhed omkring værdien af ikke-solgte projekter og indtjeningsudsigterne for 2010.

AktieUgebrevet (AU): I oplyser, at I skal leve op til nogle krav (covernants) i forhold til bankerne. Hvad går de ud på?

Robert Andersen (RA): I forhold til vores hovedbank er den vigtigste covernant, at vi skal have en soliditet på mindst 30 procent – mod den aktuelle soliditet på 40 procent. Vi har ikke igangsat nye projekter, som gør, at vi kommer i nærheden af at bryde vores covernants.

AU: Priserne på ikke-solgte projekter må for tiden være meget presset, da der ikke er investorer og andre købere til at aftage dem. Dvs. I risikerer at ligge inde med projekter, I ikke kan komme af med?

RA: Det er rigtigt, at det er vanskeligt at komme af med projekterne. Hvis vi i dag skulle sælge de ikke solgte projekter, ville vi formentlig ikke få 1,1 milliarder kroner for dem. Derfor skriver vi også, at den jord, vi har købt inden for de seneste år, er indkøbt til højere priser, end man kan sælge den til i dag.

AU: I ligger vel i realiteten inde med varer, som er svære at værdiansætte, og som I ikke ved, om I kan sælge de næste to-tre-fire år?

RA: Markedsvilkårene er ikke så gode som for to-tre år siden. Men på et eller andet tidspunkt bliver det bedre. Vi har signaler på, at afkastene er steget så meget, at de professionelle investorer er begyndt at kigge på det igen.Vi tror, at det er et spørgsmål om tid.

AktieUgebrevet har på baggrund af interviewet ikke ændret konklusionen om, at man som investor bør afvente bedre tider for ejendomsprojektudvikling, da de generelle markedsrisici fortsat er meget store.