Dagens aktietip - tirsdag

Raseri i Skælskør Bank

Læs mere
Fold sammen

Meddelelsen om, at Fondsrådet pålagde Skælskør Bank at nedskrive ekstra 80,3 mio. kr. på usikre udlån, har skabt ny nervøsitet om de kommende bankregnskaber – og udviklingen i en række børsnoterede bankaktier.

Administrerende direktør i Skælskør Bank, Carsten Roth, vurderer over for Økonomisk Ugebrev, at Finanstilsynet har anlagt en ny, strammere praksis omkring værdiansættelse af mindre likvide børsnoterede aktier, som reducerer pantsikkerheden for udstedte lån: »Det vil uden tvivl få betydning for værdiansættelsen af sikkerheder i en lang række andre banker,« siger han til Økonomisk Ugebrev.

Meget tyder på, at Fondsrådets principielle afgørelser sender kreditafdelingerne i de fleste banker på overarbejde op til aflæggelse af regnskaberne for 2. kvartal.

Typisk er en række af de mindre likvide aktier i dag kursfastsat til langt under den bogførte egenkapital. Og der har en række banker angiveligt opgjort sikkerhedens værdi på basis af en skønnet markedsværdi, da aktierne kan have været udsat for tvangsudsalg eller simpelthen ligge langt fra en reel markedsværdi.

Både bestyrelse, direktion og revision i Skælskør Bank raser over afgørelsen og har henvist til nye EU-regler, som anvendes i de store banker til værdiansættelse af illikvide realkreditobligationer. Men Fondsrådet har afvist dette synspunkt.

Samtidig er bankerne nu ved at blive opdelt i en 1. og 2. division, efter at en tredjedel af de børsnoterede banker har afvist at tage mod statens tilbud om lånekapital i Bankpakke 2.

Flere af bankerne, der har sagt nej tak, har senest i børsmeddelelser fortalt, at de har solide kernekapitaler, og at de i øvrigt har ført en forsigtig udlånspolitik de seneste år.

Kursudviklingen på »nej tak«-banker har på det seneste udviklet sig langt stærkere end på de banker, som tager statslån, og som har en svag kernekapitalprocent.