Dagens aktietip - tirsdag

Aktietip. LifeCycle i markedet med første produkt.

I løbet af december går LifeCycle Pharmas (LCP) partner i USA i markedet med 500 sælgere for at sælge og markedsføre LCP’s første produkt. Det drejer sig om LCP-FenoChol med et forsigtigt sat markedspotentiale efter nogle år på 75-125 mio. US-dollars.

Med et salg på 100 mio. USD, vil LifeCycle Pharma få årlige licensindtægter i underkanten af 100 mio. kr., da royalties ligger omkring 15-20 procent af salget.

Ved telekonferencen efter regnskabet, oplyste ledelsen, at salgsstarten var trukket lidt ud efter uenighed med den amerikanske sundhedsmyndighed FDA om navnet. Den amerikanske samarbejdspartner har i dag et tilsvarende, men langt ringere produkt, så man har ønsket et navn tæt på for at lave en let produktkonvertering. Man forventer at doble markedsandelen til ca. 7-8 procent, men det er meget forsigtigt sat. Så for LCP er et potentiale på op mod 200 mio. kr. i årlige licensindtægter absolut en mulighed.

Regnskabsmeddelelsen oplyste om en langt lavere burn rate (forbrug af kapital til eksempelvis forskning og udvikling) i år end forventet, en kassebeholdning på 400 mio. kr., som rækker godt ind i 2009, og kliniske forsøg som kører på skinner med flere delresultater forventet i 1. kvartal 2008. Hertil kommer også øget interesse fra analytikere og amerikanske investorer.

Vi mener fortsat, at aktien med en børsværdi på 1,3 mia. kr. er undervurderet. På ét års sigt ser vi et kurspotentiale på 50-100 procent. Imod aktien taler den usikkerhed, som altid vil følge et selskab, der først nu skal til at begynde realiseringen af sine mål. Til fordel for aktien taler til gengæld, at medicobranchen er forholdsvis upåvirket af konjunktursvingninger. LifeCycle Pharma bør derfor være uden for rækkevidde, hvis aktiemarkedet rammes af en generel nedtur.