Dagens aktietip -tirsdag

TopoTarget under pres.

TopoTarget blev børsnoteret i sommeren 2005 og er specialiseret inden for udvikling af kræftmedicin. Produktet Belinostat betragtes som TopoTargets ubetingede kronjuvel, og i 2008 valgte selskabet at købe de fulde rettigheder tilbage fra en tidligere samarbejdspartner, hvorved TopoTarget nu igen sidder på de fulde globale rettigheder.

I december 2008 modtog TopoTarget grønt lys fra de amerikanske sundhedsmyndigheder til opstart af et afsluttende fase 3 studie med Belinostat i den sjældne, men særdeles aggressive, lymfekræft Perifert T-celle Lymfom (PTCL).

Der er i dag ingen godkendte midler til behandling af denne kræftform, hvor den gennemsnitlige overlevelse typisk blot er 1-2 år.

I alt skønnes 12.000 personer i USA og Europa at være ramt af sygdommen. Og netop det begrænsede antal af patienter kan gå hen og blive et stort problem for TopoTarget i forbindelse med optagelsen af patienter til studiet.

Selskabet påregner at kunne rekruttere de 120 påkrævede patienter i løbet af 2009, hvilket vi opfatter som alt for optimistisk. Med erfaringen fra tilsvarende studier, vil det formentlig tage mindst to år at færdigrekruttere med afslutning ultimo 2010 og med de endelige resultater i løbet af 2011.

TopoTarget har i løbet af 2008 skilt sig af med 83 medarbejdere svarende til cirka 60 procent af medarbejderstaben. Set i lyset af selskabets høje cash burn på ca. 50 millioner kroner i kvartalet har dette været en nødvendighed. Vi forventer, at TopoTarget netop nu har en likvid beholdning på ca. 90 millioner kroner, og at reduktionen i medarbejderstaben vil betyde, at driften er sikret til og med 2009.

Vi har et kurstarget på 4,30 kroner/aktie og indtager således en neutral holdning til aktien. Vi advarer dog om, at såfremt TopoTarget ikke er i stand til at indgå en partneraftale for Belinostat i løbet af de kommende to-tre måneder, vil kursen komme under et fornyet pres, som meget vel kan sende aktien ned under kurs 3.