Dagens aktietip - tirsdag

Greentech på vej mod dobling af aktiekurs

Læs mere
Fold sammen
I slutningen af 2008 kom der klarhed omkring flere negative forhold, som havde sendt Greentech Energy Systems ned fra omkring kurs 100 til kurs 17 og derefter op i kurs 22-23 igen.

Når stigningen trods alt ikke har været større, skyldes det efter AktieUgebrevets opfattelse, at der fortsat foregår tvangsudsalg blandt nogle af selskabets pressede privataktionærer.

Den eksterne finansiering af 80 pct. af hvert vindmølleprojekt er et af af Greentechs største umiddelbare problemer, men her er man måske tæt på en positiv afklaring. Selvom der er teoretisk usikkerhed omkring en ankesag vedrørende tilladelsen hos myndighederne opnåede Greentech i december ekstern finansiering af det sardinske Grighine projekt,

Adm. direktør Kaj Larsen oplyser, at formuleringen i regnskabet for 3. kvartal om, at ”dialogen med bankerne om finansiering af kommende projekter fortsætter konstruktivt” betyder, at tyske WestLB har ytret stærk interesse for at finansiere de næste projekter. En afklaring er antageligt på plads indenfor en månedstid.

Herudover har selskabet en mia. kr. til egenkapitalfinansiering af kommende projekter og med en typisk egenkapitalandel på ca. 20% svarer det til, at selskabet kan finansiere op til for 4-5 mia. kr. projekter de kommende år uden at skulle hente ny egenkapital.

Det må også betragtes som positivt, at Erik Damgaard viger formandspladsen i Greentech. Dels er Damgaard involveret i flere af de projekter, som Greentech har købt eller planlægger at købe, og den dobbeltrolle anser vi for at være meget uhensigtsmæssig.

Dels er Erik Damgaards meritter efterhånden så velbeskrevet i den kulørte danske ugebladspresse, at man ikke kan udelukke, at det kan have negativ indflydelse på udenlandske bankers lånelyst til Greentech. Samtidig åbner det for en professionalisering af Greentechs bestyrelse, som vi hilser meget velkommen.