Dagens aktietip -tirsdag

Danske Banks rutsjetur.

Selvom 2009 åbnede med kursstigninger for Danske Bank-aktien, så kompenserede det ikke engang tilnærmelsesvis for den dramatiske rutsjetur, som aktien har været udsat for. Der er nu skåret mere end 80% af bankens børsværdi siden foråret 2007.

At landets største bank, kendt for en forsigtig kreditpolitik, så eftertrykkeligt er blevet sendt i dørken skyldes efter AktieUgebrevets opfattelse flere forhold: På den korte bane vurderer vi, at usikkerheden om indholdet i den kommende bankredningspakke skaber nervøsitet hos de professionelle investorer.

Især Danske Bank virker samtidig meget eksponeret overfor den bølge af konkurser i erhvervslivet og tvangsauktioner blandt boligejere, som vi uundgåeligt står overfor. Banken er eksponeret mod danske boligejere gennem Realkredit Danmark og den hårdt ramte irske økonomi gennem bankens irske datterbanker.

Indenfor 1-2 år vurderer vi, at en lang række danske banker, herunder Danske Bank, kan få behov for at få tilført egenkapital fra staten i form af aktiekapitaludvidelser. Dette er en model, de danske myndigheder indtil videre har sagt nej til, og det har skabt tvivl om fremtiden for de mest udsatte banker. Modellen er allerede taget brug i flere andre europæiske lande.

Vi finder det derfor afgørende, at den kommende bankredningspakke ikke blot forlænger garantien fra de aktuelle to år. Men også at der åbnes for statslige aktiekøb, som i realiteten vil betyde en delvis (midlertidig) nationalisering af en række banker. Politisk betyder det også, at der åbnes for nogle sprængfarlige debatter:

F. eks. skal der tages stilling til, om der skal gøres forskel på svage og stærke banker, og om situationen skal udnyttes til en konsolidering i den danske banksektor. Der er der tilsyneladende et politisk ønske om, men det passer dårligt sammen med en model, hvor staten indskyder ny egenkapital i bankerne.