Dagens aktietip -tirsdag

Tilbagegang for Flügger.

Læs mere
Fold sammen
Flüggers halvårsregnskab melder om en vækst i omsætningen på 3,9 pct. i første halvdel af regnskabsåret 2008/09, men dette tal snyder. Reelt lå hele stigningen nemlig i 1. kvartal, mens omsætningen i 2. kvartal var 3,5 pct. lavere end i samme periode i fjor. Den negative udvikling forventes at fortsætte i anden halvdel af regnskabsåret, hvor Flügger forventer en omsætningsnedgang på 8 pct. Af samme grund nedjusterer man nu forventningerne til årsomsætningen fra en vækst på 5 - 10 pct. til et par procent lavere end i fjor.

Den negative udvikling i omsætningen påvirker også indtjeningen, og forventningerne til EBIT-margin (resultatet af den primære drift set i forhold til omsætningen) sænkes fra 8 - 10 pct. til 5 - 7 pct.

For første halvår er resultatet før skat 31 pct. lavere end i fjor (86,7 mio. kr. i år mod 125,1 mio. kr. i fjor), og årsagen ligger tre steder. For det første har man udvidet butiksnettet i overensstemmelse med koncernens vækststrategi og det medfører omkostninger, som ikke følger omsætningen.

For det andet hentes mere end halvdelen af Flüggers omsætning udenfor Danmark, og valutakursudviklingen på svensk, norsk og islandsk valuta i 2. kvartal har haft en væsentlig negativ indvirkning på Flüggers regnskab. Således har man været nødt til at nedskrive goodwill vedrørende koncernens selskab i Island med 17 mio. kr.

For det tredje har Flügger valgt at placere selskabets likviditetsreserve i aktier, og det har i første halvdel af regnskabsåret kostet et urealiseret tab på 26 mio. kr. Alene Flüggers beholdning af Danske Bank og Nordea aktier står for et urealiseret kurstab på 15 mio. kr. i første halvdel af regnskabsåret, og har medvirket til at reducere Flüggers likviditetsreserve med 39 pct. i denne periode.

Konjunkturskiftet begynder nu også at ramme Flügger, og selvom man sætter vækstplanerne i bero og i stedet fokuserer på omkostningsreduktioner, bliver de kommende år en kamp for at fastholde bundlinieresultatet.