Dagens aktietip - onsdag

Columbus IT er kørt ind i muren

Læs mere
Fold sammen

Efter et ganske godt 1. kvartal blev Columbus i 2. kvartal ramt med en forhammer af krisen. Driftsoverskuddet før afskrivninger blev på kun 9,1 millioner kroner mod 23,4 millioner kroner i samme kvartal sidste år. Omsætningen faldt fra 276 millioner kroner til 224 millioner kroner.

Nu begynder det at gøre ondt på økonomien i selskabet, og ledelsens udmeldte forventning for hele 2009 med et årsresultat »noget under resultat i 2008« holder efter vores vurdering ikke længere vand. Bundlinjen endte i 2008 på plus 23 millioner kroner efter skat. Heraf blev 19 millioner kroner af overskuddet hentet i 1. halvår, hvor resultat år indtil nu er minus 4,4 millioner kroner. Bliver 2. halvår 2009 ligesom 2. halvår 2008, vil årsresultat ende omkring nul. Det mener vi ikke er »noget under«, men markant under.

I 2. kvartal er driftsoverskuddet især faldet i Norden og Nordamerika, hvor »hullet« i form af underskud i 1. kvartal ser ud til at være lukket. Både Øst- og Vesteuropa ser ud til at klare sig ganske godt gennem den økonomiske afmatning. I Norden har selskabet overraskende øget omsætningen en lille smule i 2. kvartal, mens lønsomheden på salget altså er faldet markant. I 2. kvartal er antallet af medarbejdere reduceret med 37, svarende til knap fire procent af medarbejderstaben. Der er skåret i alle regioner.

Columbus’ aktuelle børsværdi er 224 millioner kroner. Likvide beholdninger er 54 millioner kroner, men bankgælden er 97 millioner kroner. Der oplyses ikke vilkår for bankgælden. Bogført egenkapital er 244 millioner kroner med immaterielle aktiver på 211 millioner kroner heraf goodwill 161 millioner kroner. Vi ser risiko for betydelige nedskrivninger på goodwill.

Vores konklusion, at Columbus ser ud til at blive hårdt presset nu, men der er også klare tegn på en igangværende effektiviseringsproces. Samlet set er usikkerheden om selskabet markant stigende, og det betyder, at aktien ikke p.t. indgår i den liste af aktier, hvor vi overvejer køb.