Dagens aktietip - onsdag

Gåden om DFDS’ fortsatte nedtur

Læs mere
Fold sammen

Mens resten af aktiemarkedet har haft en rigtig god sommer, har det set helt anderledes ud for DFDS. Kursen faldt 30 procent i juli, hvor resten af aktiemarkedet steg til vejrs.

På kort sigt kan man spekulere i, om det kuldsejlede partnerskab med DSV har fået investorerne til at trække følehornene til sig, men hvis man ser på kursudviklingen for DFDS over en længere periode tyder det på, at nedturen er af en mere fundamental karakter.

DFDS startede nedturen i maj 2008, og den tog for alvor fart i efteråret 2008 med en halvering af kursen på kun halvanden måned. Så langt fulgte DFDS resten af aktiemarkedet, som i almindelighed blev ramt af et kollaps i efteråret 2008.

For dem, som interesserer sig for teknisk analyse kommer den aktuelle nedtur ikke helt uventet, da aktien siden oktober i fjor har haft en stabil bund omkring kurs 280, mens kurstoppene gradvist har ligget lavere og lavere. Det er traditionelt et signal om, at presset på aktiekursen øges, og det ender ofte med et kursfald. Sådan gik det altså også for DFDS.

Men selv om der måske var nogle signaler, som forudsagde den aktuelle udvikling, kan man alligevel undre sig over, at DFDS’ aktiekurs på så afgørende vis gik sin egen vej og fortsatte nedad, mens resten af markedet steg kraftigt.

Et bud kunne være, at DFDS i høj grad er afhængig af oliepriser og det generelle aktivitetsniveau i samfundet. Med oliepriserne på vej op, og aktivitetsniveauet omvendt på vej nedad, giver det god mening, at der stilles spørgsmålstegn ved DFDS’ fremtidige indtjening. Men det samme kan siges om en lang række andre aktier, som ikke er blevet negativt ramt på samme måde.

Ved den aktuelle aktiekurs handles DFDS til lidt over halvdelen af den indre værdi, og selv om aktien isoleret set ikke kan betegnes som billig, når markedsudsigterne tages i betragtning, gør de seneste måneders kursudvikling DFDS til en interessant aktie for den lidt mere spekulative investor.