Dagens aktietip - onsdag

BioPorto sidder på patentguldæg.

Læs mere
Fold sammen

BioPorto Diagnostics blev stiftet i 2000, børsnoteret i 2004 og beskæftiger i dag cirka 25 medarbejdere. BioPortos mest værdifulde aktiv er en egenudviklet biomarkørtest til diagnosticering af akut nyreskade i både mennesker og forsøgsdyr. Det estimeres, at nyresvigt rammer fem procent af alle hospitalsindlagte, og en effektiv diagnose er altgørende, så man hurtigt kan iværksætte den rigtige behandling og dermed reducere dødeligheden. BioPorto skønner, at markedet med tiden vil være på 175 millioner tests årligt og med en pris per test på 50-100 kroner er det potentielle marked på mere end ti milliarder kroner.

Selskabet ligger i licensforhandlinger med en række aktører, men forhandlingerne er trukket i langdrag, som følge af at amerikanske Cincinnati Children’s Hospital (CCH) har sået tvivl om ophavsretten til BioPortos produkt. CCH kan dog først gøre indsigelser mod en eventuel patentudstedelse til BioPorto, når patentmyndighederne genoptager selve patentprocessen. Hvornår det sker, er der ikke truffet nogen afgørelse om endnu.

Patentrettigheder til BioPorto kan føre til en umiddelbar fordobling af aktiekursen, da vejen så er endeligt banet for en indbringende licensaftale med formentlig Abbott.

I slutningen af maj måned fremlagde BioPorto et regnskab for 1. kvartal 2009, der viste en omsætning på 2,9 millioner kroner, hvilket er en fremgang på 32,7 procent i forhold til 1. kvartal 2008. Med et underskud før skat på 3,6 millioner kroner brænder selskabet dog fortsat penge af, og havde ved udgangen af 1. kvartal et kapitalberedskab på blot 9,8 millioner kroner.

For hele 2009 ventes en omsætningsvækst på 25-35 procent modsvarende et salg på 12,0-13,5 millioner kroner samt et underskud før skat på 12 millioner kroner. Uden licensaftaler løber selskabet tør for likviditet omkring årsskiftet, og det er derfor realistisk, at man vil forsøge at rejse penge i løbet af de kommende måneder.

Aktieugebrevet