Dagens aktietip - onsdag

Aktietip. Slut med udbytte fra Hedegaard.

Hedegaard er kendt for at have et stort frit cash flow, som man sender videre til aktionærerne gennem et højt udbytte. Udbyttet har tidligere været så højt, at det alene har kunne gøre en investering i Hedegaard attraktiv. Men nu er de tider slut.

Af 3. kvartalsregnskabet fremgår det, at faste prisaftaler med kunderne kombineret med stigende råvarepriser resulterede i et foreløbigt underskud på 10,5 mio. kr. i årets første tre kvartaler. Et underskud, som reelt er endnu større, da det indeholder engangsindtægter fra salg af bygninger.

Og hvis man ser på selskabets pengestrømsanalyse (en oversigt over, hvordan kontantbeholdningen har udviklet sig i årets løb), så må den betegnes som et mindre mareridt. På grund af de store prisstigninger på råvarer, har man bundet et enormt beløb i råvarelageret, og man har i årets første tre kvartaler en negativ pengestrøm på 185,6 mio. kr.

Det betyder på dansk, at man har haft tegnebogen oppe af lommen og vredet de sidste skillinger ud, hvorefter man har været nødt til at gå til banken og låne et trecifret millionbeløb.

Det holder selvfølgelig ikke i længden, og hvis ikke man kan vælte de øgede råvarepriser over på kunderne, risikerer man at ryge ind i en ond cirkel, hvor alene renterne af den store bankgæld begynder at blive et problem.

For hele året forventes et nul-resultat, men det forudsætter et uændret prisniveau på råvarer de kommende måneder. Hvor realistisk den forudsætning er, skal vi ikke tage stilling til, men blot konstatere, at forventningerne hidtil ikke har holdt.

Hedegaard-aktien handles nu til en pris i nærheden af indre værdi, men så længe regnskabsmeddelelserne præges af skuffelser, er der ikke udsigt til kursstigninger.