Dagens aktietip- onsdag

Aktivitet i verdenshandel gavner D/S Norden.

Læs mere
Fold sammen
Som stærkt konjunkturafhængig virksomhed er tørlastrederiet D/S Norden blevet hårdt ramt af den globale økonomiske afmatning. Fragtraterne på dry bulk er på få måneder dykket fra et historisk højt leje til et niveau, hvor de fleste skibe sejler med underskud.

Det såkaldte Baltic Dry Index (BDI) er faldet fra 11.500 i maj-juni 2008 til ca. 820. Siden starten af november er faldet dog nogenlunde stabiliseret. D/S Norden-aktien faldt i samme periode fra kurs 500 til 130 midt i november. Siden da er aktien steget ca. 40 pct.

Finanskrisen satte næsten den globale skibstransport i stå, fordi bankerne i en periode ikke stillede de nødvendige garantier (remburser) mellem sælgere og købere, men efter bankredningspakkerne er finansieringsforholdene under bedring. Herudover har perioden med lav aktivitet givet et opsparet behov for transporter, og det har medført ny aktivitet på en række ruter.

Bl.a. skal der fortsat transporteres varer til Kina selvom eksempelvis importen af jernmalm og kul er bremset hårdt op p.g.a enorme lagre i de kinesiske havne, som først skal bruges op. Dette vil ske indenfor en periode, hvorefter fragtvolumen ind i Kina igen vil øges. Kinas hjælpepakke med investeringer på USD 585 mio. i infrastruktur – veje, jernbaner, byggeri, lufthavne, havne, kajer m.v. vil også påvirke efterspørgslen.

Efter 3. kvartal blev årsforventningen for 2008 nedjusteret til 740-800 mio. USD, hvoraf 283 mio. USD stammer fra avance ved skibssalg. Ca. 450 - 500 mio. USD stammer altså fra shippingdriften

Ud fra 3. kvartalsregnskabet kan det allerede nu estimeres, at 2009-overskuddet på tørlast bliver ca. 510 mio. USD. Med et estimeret overskud på 2,9 mia. kr. næste år svarer den aktuelle børskurs til knap tre gange årets overskud.

Selskabet har stort se ingen bankgæld og en forventet likvid beholdning på 700-800 mio. USD (ca. 4 mia. kr.) ved årets udgang.