Dagens aktietip - mandag

BoConcept opgiver vækstkonceptet.

Læs mere
Fold sammen

BoConcept har en ganske voldsom vækst i både omsætning og indtjening de seneste år, men med den internationale krise sluttede festen brat.

I årsregnskabet for det forskudte regnskabsår 2008/09 tales der således om »udfordrende makroøkonomiske omstændigheder«, og det er ikke nogen overdrivelse.

De oprindelige forventninger til regnskabåret om en omsætningsstigning på otte - ti procent og et resultat før skat på 75 - 90 mio. kr. endte med at ligge meget langt efter virkeligheden, og det tager man nu konsekvensen af.

Hidtil har BoConcept arbejdet ud fra en vækststrategi, men i en erkendelse af at forudsætningerne for denne strategi ikke længere er tilstede, udsættes denne strategi nu på ubestemt tid. Det pointeres, at man på sigt fastholder den oprindelige målsætning om en lønsom vækst af betydelig størrelse, men samtidig siges det lige ud, at det ikke vil være meningsfyldt at fastsætte et tidspunkt for, hvornår der igen vil komme vækst i omsætningen.

Selv om denne uklare melding fastholder usikkerheden omkring selskabets indtjening, sender det alligevel et signal til aktionærerne om, at ledelsen ser virkeligheden i øjnene og ikke forsøger at skønmale situationen med udtalelser om, at opsvinget nok venter lige om hjørnet.

En uheldig konsekvens af nedturen i 2008/09 har været en negativ pengestrøm fra driften, en soliditetsgrad på 28% procent (mod en målsætning om 30 - 40 procent) og en stigning i nettorentebærende gæld på 66,7 mio. kr. svarende til 44 procent.

Der er allerede iværksat restruktureringsplaner, som forventes at reducere kapacitetsomkostningerne med 40 mio. kr. i 2009/10 og 50 mio. kr. årligt derefter. Da omsætningen imidlertid forventes at falde med yderligere 10 - 15 procent i 2009/10 forventes kun et break-even resultat i det netop indledte regnskabsår. Der planlægges en udvidelse af aktiekapitalen med 9,99 procent gennem en rettet aktieemission, hvorved selskabets finansielle styrke kan bringes tilbage på et tilfredsstillende niveau.

Aktieugebrevet