Dagens aktietip - mandag

Aktietip. Greentech fra grim ælling til smuk svane.

Det seneste halve år har Greentech taget springet fra et upåagtet lille vindenergiforsyningsselskab, de store internationale investorer ikke ville snakke med, til en likvid aktie i et internationalt selskab med en betydelig kreds af professionelle investorer.

Samtidig har ledelsen vist sin evne til at fuldføre et projekt i udlandet, om end det var meget forsinket. Kombineret med en likvid beholdning på cirka en mia. kr., interesserede eksterne finansieringspartnere, flere vindmølleprojekter under opførelse og under udvikling er risikoen i aktien markant reduceret de seneste måneder. I vores positive vurdering af aktien lægger vi også vægt på, at kursdannelsen fremover vil være styret af professionelle investorer og ikke af private investorers begejstring, som det tidligere i perioder har været tilfældet. Man kan også sige, at Greentech var en grim ælling, som nu er sprunget ud som en flot svane.

Største udfordring for selskabet bliver nu at opbygge en organisation, som kan give en markant styrkelse af den tidligere enmandshær (adm. direktør Kaj Larsen), og vi kunne også godt tænke os bestyrelsen styrket med udenlandske bestyrelsesmedlemmer med erfaring fra energisektoren.

For Greentech-aktien er de nærmeste kurstriggere et godt resultat for 4. kvartal 2007, efter det første sardinske projekt, Energi Verde, har leveret et fuldt kvartal.

Kortsigtet vil kursudviklingen i høj grad blive styret af det generelle aktiemarked. Vi forventer derfor, at aktien på kort sigt vil bevæge sig nogenlunde som de tilsvarende selskaber i udlandet. Langsigtet tror vi på Greentech, men for en god ordens skyld skal det dog pointeres, at aktien er behæftet med en usikkerhed over gennemsnittet.