Dagens aktietip - mandag

Rockwools omsætning forsvinder ikke

Læs mere
Fold sammen
Når man ser på aktiekursens udvikling for Rockwool, skulle man tro, at selskabet balancerede på randen af en konkurs.

Siden aktien toppede i kurs 2006 den 29. august 2007 har kursfaldet været ekstremt.

Et år og tre måneder senere kunne man købe en Rockwool-aktie til kurs 251. Altså et kursfald på 87 pct. Dermed markerer Rockwool sig som en af de hårdest ramte aktier på Københavns Fondsbørs.

Årsagen er, at efterspørgslen efter Rockwools produkter (isolering) er kraftigt påvirket af de internationale konjunkturer.

De seneste års højkonjunktur har medført en meget kraftig stigning i byggeriet over hele verden, og det har bl.a. Rockwool nydt godt af. Nu er der udsigt til en international lavkonjunktur, og derfor vil det være naturligt med en tilbagegang for Rockwool.

Det bliver ganske givet også tilfældet, og vi så allerede i 2008, hvordan efterspørgslen - og dermed også indtjeningen - var faldende i forhold til rekordårene der før.

Men i den forbindelse er det vigtigt at huske, at selv i en lavkonjunktur bygges der faktisk stadig huse. Der sker også stadig en renovering af gamle bygninger i de vestlige lande, ligesom en række nye lande i Østeuropa og Asien også de kommende år gradvist vil arbejde sig frem mod en vestlig standard. Ikke i samme takt som under en højkonjunktur, men verden går trods alt ikke i stå.

Med en stærk markedsposition og en stærk økonomi i ryggen kan Rockwool blive et af de selskaber, som på længere sigt kommer til at profitere af den kommende lavkonjunktur.

Med en markedsværdi væsentligt under selskabets indre værdi indregnes efter vores opfattelse langt værre udsigter til fremtiden for Rockwool, end det er rimeligt. Det bliver der korrigeret for på et tidspunkt, og det kan ske allerede i 2009.