Dagens aktietip -mandag

RTX Telecom gen- opretter forretningen.

Læs mere
Fold sammen
Elektronikvirksomheden RTX Telecom har i flere år været i krise, men nu ser det ud til, at man er ved at have genoprettet forretningen. Sidste kvartal i det afsluttede regnskabsår gav et driftsoverskud på 4 mio. kr., hvilket var markant bedre end underskuddet på 32 mio. kr. i samme periode af forrige regnskabsår. Med en børsværdi på 150 mio. kr., en pengekasse på 98 mio. kr. og en bankgæld på ca. 30 mio. kr. virker aktien umiddelbart billig.

Af flere grunde vil vi dog holde os fra aktien indtil videre: For det første forventer ledelsen en svagt stigende omsætning i det nye regnskabsår, men vi kan ikke se, at ledelsen overhovedet forholder sig til, at de fleste teknologivirksomheder ikke kan undgå at blive ramt af den eskalerende globale økonomiske nedtur.

For det andet anerkender vi genopretningen, herunder udflytningen af salg og produktion til datterselskabet i Hong Kong. Men vi har meget vanskeligt ved at se det bæredygtige og den langsigtede vækst og lønsomhed i den valgte strategi. RTX Technology lever i høj grad af konkrete produktudviklingsopgaver for enkeltkunder, og det ser vi ikke et langsigtet perspektiv i med varig værditilvækst.

RTX Products grossistsalg (OEM-salg) af trådløse telefoner (bl.a. IP og Skype) ser vi heller ikke det store perspektiv i. Indtjeningsmarginalerne er meget lave, og RTX kan ryge ud hos de store kunder med kort varsel. Hertil kommer, at krisen antageligt rammer salget.

Endelig mangler salget af netværksløsninger til telenetværk i udviklingslande endnu at få et gennembrud. Et konkret eksempel på det strategiske problem: Når RTX endelig har udviklet noget, der har værdi, bliver man nødt til at sælge det: det skete med RTX Health Care, hvor der tegnede sig nogle interessante muligheder i selskabets fjernstyrede overvågningsudstyr.