Dagens aktietip - fredag

RTX Telecom på usikker vej.

I RTX Telecoms årsrapport er det vanskeligt at se, hvor RTX for alvor kan gøre en forskel i forhold til de store konkurrenter – og dermed skabe et stort volumen med høj lønsomhed. Ofte er der tale om masseproducerede varer med lav lønsomhed.

Det eneste område hvor RTX ser ud til at være pænt fremme med et egenudviklet produkt indenfor et solidt vækstområde er tele health care, som groft sagt handler om fjernovervågning af sundhedstilstanden hos patienter eller svage/ældre borgere. RTX har i foråret lanceret et nyt produkt, RTX Telemonitor 3370, som i september blev godkendt hos den amerikanske sundhedsmyndighed, FDA.

Vi frygter dog, at selskabet igen taber oplagte markedsmuligheder på gulvet. RTX’ styrke har altid været teknologisiden. Men den styrke er mere end opvejet af svagheder indenfor salg, markedsføring, skabelse af alliancer og distributionsnetværk. I det nye regnskabsår forventes et salg på mellem 240 og 300 mio. kr., hvilket er lidt højere end det nuværende katastrofeår. Driftsoverskuddet ventes at blive mellem nul og minus 30 mio. kr. Da ledelsen har skuffet fælt i det seneste regnskab, vurderer vi, at der er udmeldt forsigtigt.

Men desværre anser vi et nyt grimt minusår som sandsynligt. Selskabet har ikke nogen klar strategisk retning, og bestyrelsen har gennem flere år haft meget svært ved at udpege, hvor selskabet har sin kernekompetence.

Vi vurderer fortsat, at RTX enten bør frasælge alle aktiviteter eller indsætte et klart flertal af entydigt uafhængige bestyrelsesmedlemmer med branchekompetencer, internationalt udsyn og stærke salgs- og markedsføringskompetencer. Så længe der ikke er synlige tegn på et turn around, eller opfyldelse af ovenstående initiativer, er aktien ikke interessant.