Dagens aktietip - fredag

Aktietip. En god og en dårlig aktie.

Nordea slap ganske godt gennem det turbulente aktiemarked i november, og hvis man ser på Nordea i sammenligning med den nærmeste konkurrent, Danske Bank, har Nordea de seneste måneder klaret sig rigtig godt.

Mens Nordea midt under krisen lå på samme kursniveau som i starten af august, var Danske Banks aktier i samme periode faldet med næsten 10 procent. De to aktier fulgtes ad helt frem til slutningen af september, men her sagde Nordea farvel og tak for godt selskab til Danske Bank og lagde afstand til konkurrenten.

Det skyldtes ikke et specielt godt kvartalsregnskab fra Nordea eller et specielt dårligt kvartalsregnskab fra Danske Bank på dette tidspunkt. Forklaringen var, at der i slutningen af september dukkede rygter op om, at den svenske bank, SEB, ville byde 111,80 kr. pr. Nordea aktie for at overtage den svenske stats andel på 19,9 procent af Nordeas aktiekapital.

Selvom der kun var tale om rygter, sendte det kursen op med 14 procent. En stigning, som ikke forsvandt igen.

Det tyder på, at kapitalstærke investorer tror tilstrækkeligt på rygterne til at holde hånden under Nordea-aktien gennem opkøb. Selvom vi er meget positive i forhold til Danske Bank som langsigtet investering, bør man på den baggrund overveje, om ikke Nordea på kort og mellemlang sigt er et bedre køb.

Til gengæld bør man holde sig langt væk fra Danware. Det netop aflagte regnskab for 3. kvartal er en sørgelig historie. Vi vil ikke bruge krudt på at gennemgå tallene, da ledelsen tilsyneladende ikke ser behovet for en radikal indsats med overvejelse af salgsstrategi, ledelses- og bestyrelsesforhold og alliancer/salg af virksomheden.

Ledelsens handlingslammelse kommer til udtryk i denne sætning i regnskabet: ”Ledelsen i Danware er overbevist om, at den valgte strategi i løbet af en periode vil bringe væksten i Danware op på det ønskede niveau”. Det afventer vi nu.