Dagens aktietip - fredag

Aktietip. Nedtur for Royal Unibrew.

Royal Unibrews trediekvartalsregnskab var en katastrofe for både aktiekursen og roen på direktionsgangen. For årets første tre kvartaler ligger resultat før skat 30,8 procent lavere end i 2006, og konsekvensen af de dårlige resultater hidtil blev en nedjustering af forventningerne til årets resultat før skat på 75 mio. kr. Eller 55 mio. kr., hvis der korrigeres for særlige poster af engangskarakter.

Royal Unibrews adm. direktør udtalte til RB-Børsen, at problemerne hovedsageligt skyldtes, at Carlsbergs aggressive prispolitik forhindrede de øvrige bryggerier i at få kompensation for øgede produktionsomkostnigner gennem øgede salgspriser.

Når ikke det er muligt at vælte prisstigninger over på kunderne, er der kun en mulighed tilbage for selskabet, hvis ikke man skal acceptere et faldende overskud, og det er en reduktion af omkostningerne. Omkostningsreduktion er da også det gennemgående tema i Royal Unibrews plan for ”tilpasninger og optimeringer”.

I regnskabet opremses fem punkter, som skal gennemføres, og de kan stort set erstattes med ordet ”fyringer”. Man lukker således bryggeriet i Maribo og et bryggeri i Letland, ligesom der bliver tale om en generel reduktion af medarbejderantallet i koncernen.

Sammen med en ny strategiplan, som offentliggøres omkring årsskiftet, skal disse punkter få Royal Unibrew tilbage på sporet med opfyldelsen af de økonomiske målsætninger. Spørgsmålet er dog, om ejerne er tilfredse med dette udspil. Islandske FL Group ejer 25,5 procent af aktierne, og efter regnskabet udtalte en repræsentant for FL Group sig meget kritisk om ledelsen i Royal Unibrew til Børsen. Under alle omstændigheder vil aktiekursen være påvirket af den usikkerhed i koncernen, som tredie kvartalsregnskabet afslørede.