Dagens aktietip -fredag

Parken ved at være finansielt presset.

Læs mere
Fold sammen
Det kom ikke som en overraskelse, at Parken har udskudt opførelsen af arenaen. Byggeriet skulle have været i gang i september, men vi tror, at byggeriet af arenaen tidligst starter om 2-3 år, da bankernes anstrengte situation må forventes at vare så længe, og Parken kan efter vores vurdering ikke løfte mere bankgæld før om nogle år.

Forretningens sårbarhed understreges af, at engangsindtægter de første tre kvartaler fra salg af sommerhuse og avance ved salg af datterselskabet Billetlugen løber op i ca. 80 mio. kr. Det skal sammenholdes med overskuddet før skat på 65 mio. kr.

Samlet set tegner der sig et billede af en virksomhed, som er meget svagt funderet på driften. Plusser fra Fitness.dk og Lalandia bliver spist af den underskudsgivende fodboldforretning. Vi frygter, at den økonomiske afmatning kan ramme udlejningen af sommerhuse og brugen af feriecentrene i Rødby og Billund de kommende år. Samtidig er det svært at vurdere, hvad den skærpede priskonkurrence mellem fitnesscentene betyder for indtjeningen de kommende år (driftsoverskud 13 mio. kr. de første ni måneder af regnskabsåret).

Fremadrettet har vi dog mest fokus på den meget store rentebærende gæld og den svage likviditet. Parken skylder bankerne knap 1,5 mia. kr. Det skal sammenholdes med, at den bogførte egenkapital på 711 mio. kr. kun er lidt større end de samlede immaterielle aktiver (kontraktrettigheder og goodwill). M.h.t. årsregnskabet er vi meget spændte på, om revisor vil kræve nedskrivning af goodwill.

Ledelsens flotte præstationer med at tjene penge på salg af kontorer og sommerhuse vil ikke blive gentaget de kommende år (udover de allerede solgte sommerhuse i Lalandia Billund). Vi ser et normaliseret driftsoverskud på ca. 50-75 mio. kr. næste år (før avance på sommerhussalg) og renteudgifter på ca. 50-60 mio. kr. Altså tæt på et rundt nul.