Curalogic: F&U omkostninger øger underskud

 

Curalogic realiserede et driftsunderskud (EBIT) på 34,7 mio. kr. i 2. kvartal 2007 sammenlignet med et driftsunderskud på 5,3 mio. kr. i 2. kvartal 2006.

 

- Resultatet er på linie med selskabets forventninger. Hovedårsagen til forskellen i driftsunderskud sammenlignet med 2. kvartal 2006 er stigningen i forsknings- og udviklingsomkostningerne på 28,6 mio. kr., som er en følge af de forøgede kliniske udviklingsaktiviteter, forklarer selskabet.

 

For halvåret var underskuddet på driften 72,1 mio. kr. mod et underskud på 8,3 mio. kr. i første halvår sidste år.

 

Selskabets likvide beholdninger udgjorde 397,8 mio. kr. ved udgangen af juni i år mod 193,5 mio. kr. ved udgangen af juni sidste år.

 

Udviklingen af Curalogics tre produkter til behandling af allergi over for ragweed (ambrosia), græs og husstøvmider forløber som planlagt.

 

- Alle patienterne er blevet indrulleret i det kliniske fase III forsøg (RPE 04) med ragweedproduktet. Forberedelserne til et klinisk fase III forsøg (GPE 03) med græsproduktet er godt i gang og en klinisk protokol er indsendt til sundhedsmyndigheder og etiske komiteer i en række lande i Europa. Curalogic forventer at starte GPE 03 forsøget i slutningen af 2007, hvilket er et kvartal tidligere end ventet tidligere. I husstøvmideprojektet er en klinisk protokol indsendt til sundhedsmyndighederne og etisk komite i Tyskland, skriver Curalogic.

 

For hele 2007 venter ledelsen fortsat et underskud før skat på 195-210 mio. kr., hvor forsknings- og udviklingsomkostningerne ventes at udgøre 195-205 mio. kr. Der ventes desuden administrationsomkostninger på 8-12 mio. kr. samt renteindtægter på 8-9 mio. kr.

 

# Halvårsregnskab - Curalogic:

 

Mio. kr. halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Forskning og udvikl.omk.: 67,8 5,6

 

Driftsres. (EBIT): -72,1 -8,3

 

Res. før skat: -69,7 -8,4

 

Nettoresultat: -69,7 -8,4

 

Egenkapital: 381,3 189,1

 

Balance: 405,2 197,3

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )