Corydon: Slut med lønfest i offentlige selskaber

Lønfester skal ikke afholdes i det offentlige. I statens nye retningslinjer for de offentligt ejede selskaber lægges der op til stor mådeholdenhed.

Foto: Nils Meilvang

Det skal være slut med store variable lønninger og opsigtsvækkende fratrædelses­godtgørelser i statens selskaber. Som led i statens nye ejerskabspolitik vil finansminister Bjarne Corydon (S) nemlig lægge betydelige begrænsninger ned over ledelses­aflønningen i de statslige selskaber.

Den nye ejerskabspolitik begrænser især muligheden for store variable lønpakker og diverse bonusser til direktionen, og den fastslår samtidig, at bestyrelser i eneejede statslige selskaber ikke må aflønnes med incitamentsprogrammer. Som hovedregel må den variable løn ikke udgøre mere end en fjerdedel af en direktørs samlede løn – ifølge de nye retningslinjer for statens 30 selskaber.

Professor i offentlig ledelse og styring på CBS Carsten Greve »synes, at ejerskabs­politikken om ledelsesaflønning passer meget godt til de statslige selskabers position.«

»De sammenligner sig som selskaber oftest med private selskaber, men som statslige selskaber skal de alligevel være særligt påpasselige med store, variable lønninger. Derfor skal de være konkurrencedygtige på lønnen, men ikke lønførende. I forhold til fastholdelsesbonus og aktieoptioner bliver det nu fastslået, at de statslige selskaber bliver underlagt langt større begrænsninger end private selskaber,« siger han.

DONG som arnested

Carsten Greve ser den nye aflønningspolitik som en direkte udløber af DONG-sagen om aflønning. Her havde daværende direktør Anders Eldrup givet en række højtstående medarbejdere – kendt som Guldfuglene – lønninger, der var for høje til, at hans bestyrels­formand kunne acceptere det. En voldgiftsret fandt dog senere, at Anders Eldrup ikke havde misligeholdt sin kontrakt ved at give lønningerne. Havde de nye retnings­linjer været implementeret, var stridsmålet dog næppe opstået til at starte med.

»Vi ville ikke kunne have set en sådan aflønning, hvis den nye ejerskabspolitik var implementeret. Jeg synes, at der er tale om logiske og afbalancerede retningslinjer om ledelsesaflønning i de statslige selskaber,« siger Carsten Greve.

Ejerskabspolitikken fastslår, at »staten kun kan støtte forslag om fastholdelses­bonusser i helt særlige tilfælde,« Samtidig kan staten kun støtte forslag om aktie­baseret løn, hvis der både er risiko for tab og mulighed for gevinst.

Det betyder, at staten eksempelvis ikke kan støtte vederlagsfri tildeling af aktieoptioner til ledelserne.

Opfordring til mådeholdenhed

Finansministeriets afsnit om aflønning kan bedst betegnes som en opfordring til at være konkurrencedygtig, men måde­holdende. Cheføkonom i Cepos, Mads Lundby Hansen, mener, det er fint at staten holder øje med sine penge, men allerhelst så han, at aflønningen foregik mere på markeds­vilkår.

»Der skal ikke gives én eneste krone for meget, men den bedste topleder, der kan øge produktiviteten markant, bør få en løn der afspejler dette.«

Topcheflønninger i det offentlige hører ikke til de mest pralende, hvis man sammenligner med børsnoterede selskaber af samme størrelse.

DONGs Henrik Poulsen ville med sine 10,9 mio. kr. i årsløn i 2014 have et godt stykke op til de bedstlønnede topchefer – selv om DONG er Danmarks sjettestørste virskomhed.

To forskellige størrelser

Kristian Weise fra centrum-venstre-tænketanken Cevea synes, det er fair, at topledere i offentlige selskaber får en ordentlig løn. Men han understreger samtidigt, at private og offentlige selskaber er to forskellige størrelser:

»Grundlæggende skal man kunne tilbyde en ordentlig og attraktiv løn. Men jeg synes egentlig, at det er godt, at man siger, at det er noget andet at være statsejet. Vi løfter noget i fælles interesse og opgaven er ikke at tjene penge eller skabe et stort overskud,« siger Kristian Weise.