Coloplasts kronprins bag superambitiøs plan

Den 39-årige vækstarkitekt og koncern-kronprins Jørgen Bundgaard Hansen accelererer udflytningen af Coloplasts produktion og indfører en ny superambitiøs strategi.

"Vi er ikke i krise. Men er vi ikke offensive nu, kan vi undergrave vores langsigtede konkurrencedygtighed," siger direktør Jørgen Bundgaard Hansen i en stor artikel i Berlingske Nyhedsmagasin..

Siden efteråret har koncernen været under fundamental forandring som følge af den nye strategi, der skal transformere det danske industriikon fra at være god til at være verdens bedste af sin art. Strategien er nu den vigtigste faktor i arbejdet på at indfri 2012-målene.

Og strategiens stærkeste enkeltelement er, at totalomkostningen pr. produceret enhed skal sænkes med fem procent år for år. Det gælder alle koncernens 12 fabrikker over hele jorden.

Jørgen Bundgaard Hansen nævnes ofte som koncernchef Sten Scheibyes kronprins - en titel som han har lidt svært ved at forholde sig til:

"Jeg passer mit arbejde. Høje mål skal indfries på kort tid. Min rolle er at skaffe de bedste folk og formå at få dem til at yde deres bedste, så vores virksomhed kan blive bedre end de bedste," siger Jørgen Bundgaard Hansen.

Læs hele artiklen i Berlingske Nyhedsmagasin nr. 2, 2007.