Coloplast slår markedets forventninger

 

Medicokoncernen Coloplast er kommet bedre end ventet ud af tredje kvartal. Både markedets og koncernens egne forventninger blev slået, og Coloplast benyttet lejligheden til at hæve salgsforventningerne til hele regnskabsåret 2006/07.

 

Topchef Sten Scheibye hæfter sig ved at urologiforretningen har haft en positiv udvikling i salget.

 

- Det viser, at den betydelige integrationsindsats nu begynder at bære frugt. Salget af stomiprodukter fortsætter også den stærke udvikling, og samlet set gør et godt 3. kvartal det muligt for os at opjustere forventningen til årets omsætning, siger topchefen i en kommentar til regnskabet.

 

Coloplasts nettoomsætning blev 5982 mio. kr. mod 4776 mio. kr. i samme periode sidste år, mens analytikere adspurgt af RB-Børsen havde ventet, at omsætningen var landet på 5986 mio. kr. Driftsoverskuddet blev på 786 mio. kr., mens analytikerne havde ventet et overskud på 750 mio. kr.

 

- Fraregnet omkostninger til integration af den opkøbte urologiforretning og afskrivninger på immaterielle aktiver fra samme opkøb på i alt 219 mio. kr. udgjorde driftsresultatet 1.005 mio. kr., svarende til en overskuds-grad på 17 pct., hjulpet af bedre produktionsøkonomi i den udflyttede del af produktionen, skriver Coloplast i regnskabet.

 

For hele regnskabsåret 2006/07 opjusterer Coloplast salgs-forventningern, men fastholder indtjeningsforventningerne.

 

- Forventningen til den organiske omsætningsvækst i 2006/07 opjusteres fra omkring 9 pct. til omkring 10 pct., og indkluderer den tilkøbte urologiforretning fra d. 2. juni 2007. Den forventede EBIT-margin er uændret 12-13 pct. De langsigtede mål fastholdes, skriver Coloplast i regnskabet.

 

Samtidig oplyser Coloplast, at et planlagt aktietilbagekøbsprogram nu gennemføres i dette regnskabsår.

 

- Coloplast havde ved kvartalets afslutning købt egne aktier for 372 mio. kr. under tilbagekøbsprogrammet på i alt 1 mia. kr., der nu gennemføres fuldt ud i indeværende regnskabsår, skriver Coloplast.

 

# Nimånedersregnskab - Coloplast:

 

Mio. kr. 9 mdr. 2006/07 9 mdr. 2005/06 RBB-Estimat

 

-------------------------------------------------------------------

 

Omsætning: 5982 4776 5986

 

Driftsres. (EBIT): 786 755 750

 

Res. før skat: 689 593 647

 

Nettoresultat: 996 548 949

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )