Coloplast afskediger 100-150 i Danmark

Coloplast har indledt forhandlinger med de relevante faglige organisationer for at reducere antallet af medarbejdere på de danske fabrikker med yderligere 100-150 personer.

Læs mere
Fold sammen
I september blev medarbejderstaben i Danmark reduceret med 110 medarbejder.

- Baggrunden er, at Coloplast over en årrække har udflyttet produktion fra Danmark til primært Ungarn og Kina. Det medfører et gradvist mindre behov for medarbejdere i Danmark. Samtidig har den stigende samfundsøkonomiske usikkerhed med finanskrisen betydet, at den frivillige personaleomsætning er faldet markant, hvilket traditionelt har været redskabet til at reducere antallet af medarbejdere i Danmark, forklarer Coloplast.

Forhandlingerne ventes afsluttet inden udgangen af januar 2009.

Afskedigelserne ændrer ikke Coloplast’s finansielle forventninger for indeværende finansår, understreger Coloplast.

Coloplast offentliggjorde i slutningen af september en rationaliseringplan, der medførte reduktion af ca. 300 stillinger i selskabet - heraf cirka en tredjedel i Danmark.

- Cirka 110 medarbejdere i Danmark berøres af afskedigelserne. I alt nedlæggers 300 stillinger, men reelt fyres i alt 146 medarbejdere her af 110 i Danmark, da de resteredne stilling er ubesatte, oplyste direktør Lars Rasmussen til RB-Børsen.

Han understregede dog samtidig, at der på koncernplan i alt er cirka 7600 medarbejdere.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )