Centralbank trækker penge ud af markedet

Den Europæiske Centralbank tildelte pengemarkedet 47,7 mia. euro ved en ekstraordinær auktion mandag formiddag. Da der samtidig udløber 61,05 mia. euro fra den ekstraordinære auktion i fredags, betyder det samlet set, at ECB fjerner 13,4 mia. euro fra pengemarkedet.

Det svarer til godt 100 milliarder kroner.

Torsdag reagerede ECB for første gang på den aktuelle uro på finansmarkederne ved at tilføre pengemarkederne 95 mia. euro i likviditet. Rent teknisk foregår det på den måde, at bankerne får lov til at låne 95 mia. euro af centralbanken i en enkelt dag. Da de skulle tilbagebetales allerede fredag, og da ECB vurderede, at der stadig var behov for ekstra likviditet i markedet, krævede ECB de 95 mia. euro op fredag og tilførte i stedet 61 mia. euro. De skulle tilbagebetales her mandag, hvor ECB gennemførte en ny auktion, og altså denne gang på 47,7 mia. euro.

ECB styrer normalt likviditeten i pengemarkedet ved ugentlige refinansieringsauktioner, som holdes hver tirsdag. Bankerne kommer med bud, hvor de oplyser, hvor mange penge de vil låne og til hvilken rente i den kommende uge. ECB fastsætter så en skæringsrente, og alle, der har budt til den rente eller højere får tildelt beløbet. Minimumsrenten, som der kan bydes til er i øjeblikket 4,0 pct.

Ved mandagens auktion blev skæringsrenten fastsat til 4,06 pct. Den højeste rente, som der blev tildelt likviditet til var 4,10 pct., men stort set alle lån blev givet til den laveste rente på de 4,06 pct.

Den finansielle uro opstod i sidste uge, da det kom frem, at den store franske bank BNP Paribas var kommet i vanskeligheder som følge af problemerne med de amerikanske subprime-lån. Det fik dag-til-dag interbank-renten (renten som bankerne låner penge til hinanden af indbyrdes) til at stige markant, og der opstod mangel på likvider i markedet. Årsagen er ganske simpelt, at bankerne har mistet tilliden til hinanden, og derfor holder igen med at låne penge ud til hinanden, og hvis de gør, kræver de for en sikkerheds skyld en ublu rente. ECB kan ikke acceptere, at interbankrenten kommer for langt væk fra centralbankens toneangivende rente på 4,0 pct., og signalet herfra er derfor klart: ECB stiller al den likviditet, som bankerne har behov for, til rådighed for dem, indtil krisen er ovre.

Det er aldrig før set, at ECB har reageret så voldsomt på en krisesituation. Dagen efter terrorangrebet på World Trade Center i 2001 var der en ekstraordinær tildeling på 69 mia. euro fra ECB's side.

RB-Børsen