Cemat nedjusterer: Foreløbig salgsaftale ventes i andet halvår

Cemat, der er resterne af siliciumproducenten Topsil, fik underskud i første halvår og nedjusterer forventningerne til 2018.

Efter skat blev det til et underskud på 1,6 mio. kr. mod et tab på 2,1 mio. kr. i første halvår af 2017.

Også for helåret ventes nu et negativt resultat på 1-2 mio. kr. mod tidligere ventet et nulresultat. Årsagen er en hensættelse på cirka 1,5 mio. kr. til yderligere ejendomsskat som følge af en revision af indkomstårene 2012-2017.

Fokus i Cemat er fortsat på en afvikling af selskabets tilbageværende ejendomsportefølje i Polen.

Aktiverne ligger i det 88,14 pct. ejede datterselskab, Cemat 70 S.A., som ejer 152.000 kvadratmeter jord og 41.000 kvadratmeter bygninger i Bielany-distriktet 10 kilometer nordvest for centrum af Warszawa.

»Cemat kom i første halvår af 2018 langt i forhandlingerne med en specifik potentiel køber. Underskrivelsen af en foreløbig købsaftale er blevet udskudt og forventes at finde sted i andet halvår,« skriver Cemat.

En endelig aftale kan dog trække ud i flere år.

»Selskabets ledelse er fortsat af den opfattelse, at værdien med fradrag af skat og omkostninger af de ejendomme, der skal overdrages, kan være op til to til tre gange højere end den nuværende værdiansættelse, forudsat at krav fremsat af tidligere jordbesiddere og medejerskabet med naboen, det statsejede Institute of Electronic Materials Technology (ITME), løses, og at den nuværende zoneklassificering ændres fra industri til beboelse eller blandet beboelse og servicevirksomhed.«

»Da det forventes at tage en årrække at løse kravene og ændre zoneklassificeringen, og da jorden forventes at blive solgt trinvis, kan det tage fem år eller mere, før koncernens målsætning er opfyldt,« skriver Cemat.