Carlsbergs BBH: Øgede råvarepriser holder indtjening i ave (Opd)

 

Stigende priser på især malt og sirup, samt olie har påvirket indtjeningen i Carlsbergs russiske 50/50-joint venture, BBH, negativt. Det er dog til dels blevet opvejet af, at det er lykkedes selskabet at trumfe prisstigninger igennem - også i økonomisegmentet - uden at det er gået ud over markedsandelene, samtidig med at bryggeriet får solgt flere af sine dyrere mærkevareøl. Derfor vover BBH at præcisere sine forventninger til hele året, som nu ligger i den øvre ende af det tidligere angivne interval på 22-23 pct. - dvs. nu omkring 23 pct.

 

- Det gør vi ud fra de overordnede trends. Man skal passe på, at man ikke kigger på en forretning for meget på kvartal til kvartal. Hvis du ser på første halvår i år i forhold til sidste år, har vi en væsentlig marginforbedring, som drives af første kvartal og ikke andet kvartal. Når vi kigger på totalråret, kommer vi til at få pres fra stigende inputpriser (råvarepriser, red.) i andet halvår, men som man også kan se indtil videre, så forøger vi vores priser, vi forbedrer vores mix og vi bliver mere og mere effektive til at drive forretningen som en virksomhed, der dækker hele Rusland. Vi mener derfor, at vi med vores størrelse i Rusland er i stand til delvist at modvirke nogle af prisstigningerne, siger koncerndirektør i Carlsberg, Jørgen Buhl Rasmussen, der blandt andet er ansvarlig for Carlsbergs forretninger i Østeuropa, til RB-Børsen.

 

Samlet set vurderer han, at råvarepriserne er steget 10-25 pct. - afhængig af produkt. En af måderne til at opveje de stigende råvarepriser er et bedre mix i salget af øl, så der bliver solgt flere af de dyrere mærker. I første halvår har et bedre produktmix været med til at øge omsætningen med 9,5 pct., mens salget af øl har øget omsætningen med 30,8 pct. Fratrukket valutakursændringer betød det en stigning i omsætningen på 37,1 pct. i første halvår omregnet til euro.

 

- Vi forsøger hele tiden at komme med nye produkter, som er bedre og tilbyder noget andet og dermed har en højere gennemsnitlig pris. Det er en måde at få indtjening hjem på og dermed modvirke prisstigninger på, siger Jørgen Buhl Rasmussen.

 

Hertil kommer, at bryggeriet gør meget i sine internationale mærker og de såkaldte premiums inden for Baltika. Desuden er priserne på øl generelt hævet.

 

- Vi tager også prisstigninger i den nedre ende, og specielt i økonomisegmentet har vi for eksempel taget meget større prisstigninger i første halvår på vores billigmærker for at løfte prisniveauet, påpeger koncerndirektøren.

 

Generelt set er det lykkedes for BBH i Rusland at få prisstigninger igennem på linie med stigningerne inden for føde- og drikkevarer, som har ligget på 6-7 pct.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )