Carlsberg/CEO: Strategi står fast trods ledelsesskift (Opd)

Læs mere
Fold sammen
Udskiftningen af tre topledere i Carlsberg er ikke et udtryk for, at Carlsberg ændrer den strategi, som man udmeldte, da man købte Scottish & Newcastle. Det fastslår koncernchefen Jørgen Buhl Rasmussen over for RB-Børsen.

- Da vi overtog S&N, havde vi forskellige arbejdsgrupper, der kiggede på virksomheden. Det blev klart for mig, at vi skulle ændre topledelsen, og det er det der sker nu, siger han.

At det sker på samme tid er mere et tilfælde.

- Det er dramatisk, det sker med tre på een gang, men det er delvis tilfældigt, understreger han. Men Jørgen Buhl Rasmussen vil hellere sætte teamet på en gang frem for i små bidder.

Han vurderer, at ledelsen med udnævnelserne er blevet styrket inden for "international erfaring, ledererfaring på tværs af markeder og funktioner". Disse erfaringer og erfaring fra FMCG-markedet (Fast Moving Consumer Goods) var i høj grad til stede allerede hos de afskedigede Jan Hillesland og Axel Myers, men der tilføres mere på de pladser ligesom, der tilføres erfaring fra international innovation.

Jørgen Buhl Rasmussen fremhæver dog indsatsen fra de udskiftede topledere.

- De har begge haft tunge job i en international virksomhed og har været i stand til at levere varen. Men jeg føler alligevel, at løftet med nyansættelserne er nødvendige at tage, siger Jørgen Buhl Rasmussen.

Den Asien-ansvarlige Jesper B Madsen, der har været i Carlsberg siden begyndelsen af firserne, er der ikke fundet en efterfølger for endnu. Men at han, der om nogen har stået for opbygningen af Carlsberg i Asien, skiftes ud, ændrer ikke strategien der.

- Det jeg gerne vil i Asien, er at ligge eksekvering på toppen af det, vi havde i forvejen med at danne nye partnerskaber, siger koncernchefen.

Restruktureringstiltagene i Norge, Danmark og Baltikum er et udtryk for, at Carlsberg ønsker at styre udviklingen frem for at lade sig styre af udviklingen og usikkerheden.

- Jeg ønsker, at vi skal være proaktive, fremfor at reagere på noget vi har set ske, slår koncernchefen fast og tilføjer:

- Der er usikkerhed om fremtiden, og jeg ønsker, at vi er parate til den usikkerhed.

Restruktureringstiltagene er markedsdrevne. Carlsberg har tidligere ageret på problemer i Frankrig, hvor man er i gang med en turnaround og i England, hvor man er i gang med at tilpasse Carlsberg til de ændrede markedsforhold på On Trade-markedet (Horesta-segmentet). Nu er turen kommet til Baltikum, Norge og Danmark.

- Det ting vi foretager os på restruktureringsfronten er hele vejen drevet af unikke ting i markedet. Som det gjorde sig gældende i Frankrig og UK, siger Jørgen Buhl Rasmussen..

Det som Carlsberg agerer på i Baltikum startede længe før finanskrisen, men krisen forstærker problemerne for de baltiske økonomier, og det må Carlsberg agere på.

- Det er gjort nødvendigt, at gøre nogle radikale forandringer af vores struktur, så vi kan have en god og stærk forretning i Baltikum, forklarer koncernchefen.

I Baltikum reduceres medarbejderstaben med yderligere 124 personer oveni i de 80, der blev meddelt i november.

I Danmark reagerer Carlsberg på det fald i dagligvaremarkedet i 2008, som dog delvist er kompenseret af udviklingen i Carlsbergs andre kanaler.

- Vi reagerer på usikkerheden om fremtiden, forklarer koncernchefen.

I Norge har regeringen øget sodavandsafgifterne, og det er Carlsberg klar over vil få en effekt i år. Hvor store medarbejder-reduktionerne bliver her, ved Carlsberg endnu ikke.

- Vi ved de øgede sodavandsafgifter får en effekt på totalmarkedet, og det reagerer vi på, lyder det fra Jørgen Buhl Rasmussen. Oveni kommer så den generelle konjunkturbestemte usikkerhed.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )