Carlsberg bedre ud end ventet

Regnskabet fra Carlsberg kom markant bedre ud end ventet af analytikerne på alle resultatposterne, mens omsætningen blev lavere end ventet.

Læs mere
Fold sammen
Omsætningen var forventet på 29,9 mia. kr., men landede på 29,4 mia. kr. mod 27 mia. kr. i samme periode sidste år. Denm organiske vækst var 0 pct., mens opkøb øgede omsætningen med 4,3 mia. kr. Valutareguleringer trak negativt med 1,9 mia. kr. eller 7 pct.

Driftsoverskuddet blev på 4,4 mia. kr. mod 3,5 mia kr. i første halvår sidste år. Analytikere adspurgt af RB-Børsen havde blot ventet 4 mia. kr.

Andre driftsindtægter blev som ventet mindre end i første halvår sidste år, da de udgjorde 370 mio. kr. I første halvår i år var de blot på 47 mio. kr. Det skyldes store indtægter fra ejendomsaktiviteter i første halvår sidste år.

Særlige poster påvirkede koncernresultatet negativt med 191 mio. kr. i første halvår i år mod 128 mio. kr. i første halvår sidste år. Det er tale om omkostninger i forbindelse med koncernens restruktureringsprogrammer.

Bundlinien efter minoriteter blev 300 mio. kr. bedre end ventet, da overskuddet til aktionærerne blev 1728 mio. kr. mod analytikernes forventning om 1439 mio. kr. I første halvår sidste år var overskuddet 1501 mio. kr.

Markedssituationen karakteriseres fortsat som udfordrende, og nogle markeder, herunder især Rusland, forventes nu at svækkes mere, end Carlsberg tidligere forventede. Forventningerne til resultaterne fastholdes, mens omsætningsforventningerne nedjusteres med ca. 2 mia. kr.

Carlsberg fastholder alle sine forventninger til helåret for indtjening, pengestrøm og finansiel gearing (nettoomsætningen er justeret som følge af markeder, der var lidt svagere end forventet):

Nettoomsætning ventes nu på ca. 61 mia. kr. mod tidligere ca. 63 mia. kr., et resultat af primær drift på mindst 9 mia. kr. samt et nettoresultat på mindst 3,5 mia. kr.

Hovedforudsætningerne for dette års forventninger er en gennemsnitlig årlig EUR/RUB-kurs på 47, faldende ølmarkeder i Nord- og Vesteuropa, et fald på det russiske ølmarked på ca. 5-6 pct. (tidligere ventede Carlsberg kun et fald på 2 pct.) samt fortsat gennemførelse af omkostningsbesparende tiltag overalt i Gruppen, skriver Carlsberg.# Halvårsregnskab - Carlsberg:Mio. kr. H1 2009 RBB-estimat H1 2008 1)

-------------------------------------------------------

Omsætning: 29409 29886 26977

Driftsres. (EBIT): 4443 4013 3538

Særlige poster -191 - -128

Res. før skat: 1989 2183 2128

Minoriteter: 207 215

Nettoresultat: 1728 1439 1501

Egenkapital:

Balance:1) S