Capinordic: Halvårsres. før skat 36,3 mio. kr.

 

Finanskoncernen Capinordic har i særlig grad haft succes med aktiviteter inden for kapitalforvaltning og porteføljeinvesteringer i årets første halvdel. Det har været med til at trække resultatet før skat, af- og nedskrivninger op til godt 56 mio. kr. mod 7,8 mio. kr. i samme periode af 2006.

 

Resultatet før skat blev på 36,3 mio. kr. i de første seks måneder af 2007. Det er en forbedring på 30,4 mio. kr. i forhold til første halvår af 2006.

 

- Capinordic koncernen har i 1. halvår 2007 oplevet en meget positiv vækst i antallet af kunder samt tilgang i kapital under forvaltning. Særligt i Sverige har koncernen oplevet en positiv vækst. Nordisk Fondservice AB har eksempelvis i perioden mellem betinget aftaleindgåelse i maj måned og endelig erhvervelse i august haft en tilgang på 10.000 nye kunder, og forvalter således i dag ca. 8,5 mia. skr. og har 57.000 kunder, skriver Capinordic i regnskabet.

 

For hele 2007 fastholder Capinordic forventningerne om et resultat før af- og nedskrivninger samt skat i niveauet 150 mio. kr.

 

# Halvårsregnskab - Capinordic:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto rente- og gebyrindtægter: 88,2 18,2

 

Res. før skat, af- og nedskrivninger: 56,0 7,8

 

Resultat før skat: 36,3 5,9

 

Nettoresultat: 36,3 4,2

 

Udlån: 645,6 0,0

 

Indlån: 671,5 17,8

 

Balance: 3154,8 1344,8

 

Egenkapitalandel (soliditet) i pct.: 64,5 95,9

 

Solvensprocent: 70,4 150,8 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )