Brøndby venter underskud på 15-25 mio. kr.

Forudsætningen er blandt andet, at Brøndby slutter blandt de fire bedste hold i Alka Superligaen.

Foto: Claus Fisker

Fodboldforretningen Brøndby forsatte i 2014 den utilfredsstillende linje med et et underskud på 153,8 mio. kr. sammenlignet med et underskud året før på 39,6 mio. kr.

Det erkender den administrerende direktør i klubben, Jesper Jørgensen.

- Resultatet er på linje med de seneste udmeldinger, men stadig utilfredsstillende. Vi har foretaget omfattende investeringer i virksomheden i både 2013 og 2014 som led i vores strategi om at fremtidssikre Brøndby IF, udtaler han i forbindelse med offentliggørelsen af Brøndbys årsregnskab onsdag morgen.

Klubbens nettoomsætning blev øget til 125,7 mio. kr. fra 115,6 mio. kr., mens af- og nedskrivninger steg til 104,1 mio. kr. fra 8,2 mio. kr. i 2013, og sammen med øgede omkostninger og underskud på transferaktiviteterne på 11,8 mio. kr. tvinger det resultatet før finansielle poste ned i et underskud på 149,3 mio. kr. fra små 32 mio. kr. året før.

- Ses der bort fra nedskrivningen i første kvartal 2014 på 121 mio. kr., er årets resultat realiseret med minus 33 mio. kr. (2013: -39,6 mio. kr., red.), påpeger Jesper Jørgensen.

For 2015 venter Brøndby et underskud på 15-25 mio. kr. omfattende blandt andet et overskud af transferaktiviteter på op til 4 mio. kr.

En forudsætning for at nå resultatet er, at klubben slutter i top fire i Alka Superligaen, når sæsonen sluttes i juni 2015