Brøndby fordeler nye aktier

Brøndbys aktieemission blev overtegnet og derfor kan deltagerne ikke få alle de aktier, de har lagt bud ind på.

Klubben har derfor besluttet, at alle ordrer på op til 10.000 aktier får det fulde antal. Ordrer på flere end 10.000 aktier vil blive fordelt således, at der bliver tildeles 10.000 aktier plus 65,13 pct. af den del af ordren, der overstiger 10.000 aktier.

- Ved den anvendte allokering har bestyrelsen ønsket at tilgodese de mindre aktionærer, skriver Brøndby.

De nye aktier forventes optaget til handel på børsen 22. november.