Bristede forventninger til gearede investeringsprodukter

Der kom for alvor gang i løjerne på finansmarkederne i februar. Den nærmest uvante situation skete som reaktion på gode amerikanske jobtal, der gjorde investorer nervøse for, om det vil give flere og større renteforhøjelser end antaget. Resultatet var i første omgang faldende aktier og stigende renter, men aktierne er kommet stærkt tilbage, og renterne er stabiliseret.

Investor­beskyttelsen er langt fra den samme – så gå i en stor bue uden om gearede investerings-produkter, lyder rådet fra Morningstar. Illustration: Iris Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Udviklingen er guf for investorer med gode egenskaber for markedstiming. Det er dem, der er i stand til at forudsige aktiemarkedets eller obligationernes udvikling på kort sigt – og udnytte det til egen økonomisk vinding.

Men selv om der bruges oceaner af tid og ressourcer på at træffe de rigtige investeringsbeslutninger, er det nu engang kun de færreste investorer, der gang på gang lykkes med god markeds­timing.

Ikke desto mindre er mange sand­synligvis overbeviste om egne evner til at forudsige begivenhedernes gang. Meget belejligt kommer der også stadig flere produkter på markedet til sådanne investorer.

Så når man nu alligevel har regnet den ud og forudset aktierne skal op, kan man ligeså godt geare investeringen og tjene det dobbelte. Eller det modsatte – når aktierne skal ned – hvorfor så ikke spe­kulere og tjene penge, når andre sædvanligvis taber penge?

Til sådanne spekulative investeringer er opfundet produkter med navne indeholdende ord som f.eks. Bull, Bear, X2, X3, notes eller certifikater. Inve­storer kan købe investeringsprodukter med gearing på 800 pct. eller sågar endnu højere. Det lader til, at kun fantasien sætter grænser for kreati­viteten.

Men lad det være sagt med det samme: Produkterne fungerer ikke præcis efter den hensigt, som deres navne indikerer, og er sandsynligvis kun relevante for mindre end én procent af alle investorer. Er investors forventede investeringshorisont mere end én dag, så glem alt om dem. Med andre ord: Produkterne er irrelevante for så godt som alle – og i særdeleshed private investorer.

At produkterne sjældent fungerer efter hensigten, kan illustreres ved kursudviklingen i XACT Bull og XACT Bear 2. De er børsnoteret på den svenske børs og knyttet op på det svenske indeks OMXS30, således at XACT Bull stiger ca. 1,5 pct., når OMXS30-indekset stiger 1,0 pct. XACT Bear 2 stiger med ca. 2,0 pct., når indekset falder en pct.

Afkastet over de seneste tre år i OMXS30-indekset er 5 pct. Baseret på en logisk tankegang ville investor forvente afkast i omegnen af 7,5 pct. i XACT Bull (faktor 1,5x) og minus ti pct. i XACT Bear (faktor -2x). XACT-produkternes faktiske afkast er dog ikke i nærheden af de forventede afkast. I XACT Bull er afkastet tre pct. og minus 35 pct. i Bear.

Investorer, der satsede på kursstigning og gearede porteføljen med 50 pct., ender alligevel med at få et afkast lavere end markedsafkastet. Endnu værre gik det dem, som satsede på kursfald og gearede med minus 100 pct. De tabte ikke bare ti pct., men hele 35 pct. Ikke desto mindre fungerer produkterne efter hensigten.

Det virker nærmest paradoksalt, men det skyldes, at produkterne lover minus to gange og plus halvanden gange indeksets daglige afkast. Det centrale er ordet »dag­lige«, og dagligt er som bekendt hverken månedligt og da slet ikke årligt.

Djævlen er rentersrente-effekten. Forestil dig følgende: OMXS30 stiger ti pct. den ene dag og taber ti pct. næste dag. Det giver samlet tab på én pct. En investering på 100 kr. voksede til 110 kr. på førstedagen, men faldt 11 kr. dagen efter – ti pct. af 110 kr. – og formuen ender på 99 kr. svarende til tab på én pct.

Lad os nu forestille os et Bull-certifikat med 50 pct. gearing af OMXS30 og daglig rebalancering.

Den har 150 kr. investeret på førstedagen og stiger ti pct. De bliver til 165 kr. ved dagens udgang og egenkapitalen er dermed 115 kr. Fonden justerer nu sin gearing, så den åbner dag to med 172,50 kr. investeret (1,5x værdien på 115 kr.).

Dag to falder indekset ti pct., og fonden taber 17,25 kr. og egenkapi­talen reduceres til 97,75 kr. (115 kr. minus 17,25 kr.). Samlet tab 2,25 pct.

Gentog udviklingen sig over ti dage med ti pct. stigninger den ene dag og ti pct. fald den følgende dag, taber indekset i alt fem pct. over perioden. Bull-certifikatet vil tabe knap 11 pct., og selv Bear 2 – som ellers intuitivt burde stige – vil miste ca. 18 pct. af sin værdi.

Der går koks i regneriet, fordi fonden låner endnu mere efter førstedagen. Det er nødvendigt for at fastholde gearingen på 50 pct. i Bull og minus 100 i Bear. Når markedet falder dagen efter, er der således flere lånte penge i spil, end da markedet steg dagen forinden. Gearingen er ganske vist den samme, men formuen i spil er øget.

Illustrationen er naturligvis noget drastisk, og aktier eller andre aktiver er næppe så volatile i virkeligheden. Ikke desto vil den daglige rebalancering i gearede produkter langsomt men sikkert udvande investeringscasen, og de bør ikke anvendes som langsigtede investeringer.

Investorer er næsten garanteret afkast, der ikke modsvarer gearingsfaktoren, og jo længere investeringshorisont, des større risiko for afkast uden for målskiven.

Tabellen illustrerer, hvor langt ved siden af investeringsprodukterne kan ramme på et underliggende aktiv med 15 pct. i afkast over perioden.

I modsætning til traditionelle investeringsfonde, ETFer og andre juridiske strukturer med god investorbeskyttelse er certifikater og notes i al sin enkelhed blot usikrede lån til en bank. Certifikater og notes følger ikke samme regelsæt, som alminde­lige investeringsforeninger og ETFer, og er derfor ikke underlagt kravene til investor­beskyttelse fra denne lovgivning.

Da der er tale om lån, løber investorer også kreditrisiko ved disse produkter og det kontraktuelle forhold må formodes at tippe til bankernes fordel.

De vil givetvis drage fordel af deres overlegne raffinement til at konstruere lukrative aftaler som sikrer billig adgang til kapital. Dertil betaler investorer sandsynligvis ganske betydelige omkostninger.

Investorer kan stå tilbage med indtryk af, at denne del af investeringsmarkedet tilsyneladende lukrerer på den goodwill, som traditionelle investeringsfonde har skabt via enkle, gennemskuelige og letforståelige produkter.

Ikke desto mindre er investor­beskyttelsen langt fra den samme – oven i købet i et marked af investeringsprodukter, som sjældent indfrier forventningerne, eller sågar hører hjemme i porteføljen.

Med andre ord: Gå i en stor bue uden om gearede investeringsprodukter.

Nikolaj Holdt Mikkelsen er CFA, CIPM og chefanalytiker hos analysebureauet Morningstar