Brdr. Hartmann tjener penge igen

Det ser mere og mere ud til, at den nye ledelses hårde og kontante genopretningsarbejde bærer frugt.

Normalt vil et selskab forsøge at holde en pletfri facade så længe som muligt. Når et selskab lancerer en turn around-plan er det derfor et signal om, at der er noget alvorligt galt. Sådan var det også for Brdr. Hartmann, som efter flere års nedtur måtte erkende, at den lagte strategi var gået helt galt.

Men med erkendelsen af problemet var der også åbnet for en løsning. Den var ganske dramatisk og indeholdt blandt andet fyring af selskabets direktør »efter gensidig overenskomst« og en fuldstændig opgivelse af planerne om at være et verdensomspændende selskab. Nu handlede det i stedet om at rette en synkende skude op og satse på de områder, hvor man var stærkest.

Gigantisk underskud

Det gik den nye ledelse i gang med, og som man skrev i årsregnskabet 2007, så støver det, når man rydder op. Primært på grund af nogle store nedskrivninger endte 2007 med et gigantisk underskud på 513 mio. kr. Men her i begyndelsen af 2009 ser det mere og mere ud til, at den nye ledelses hårde og kontante genopretningsarbejde bærer frugt.

Omsætningen er steget med 3,4 procent, og det normaliserede primære driftsresultat (korrigeret for ekstraordinære forhold) er næsten tredoblet til 61 mio. kr. fra 21 mio. kr. Dette på trods af, at afdelingen Industriemballages største kunde er i gang med at udfase sine indkøb af Hartmanns produkter.

Allervigtigst er det, at Brdr. Hartmann har fået et positivt cash flow. Det er jo udmærket med pæne tal på det officielle regnskab, men hvis det primært skyldes de aktuelle regnskabsregler er det ikke meget værd.

I sidste ende er det kroner og øre i tegnebogen, som afgør, om et kriseramt selskab lever eller dør.

Markant ændringDet var da også baggrunden for, at Brdr. Hartmann i 2008 gennemførte en aktieemission, som har været medvirkende til at ændre selskabets situation markant.

For et år siden var Brdr. Hartmann et selskab ude i tovene med en soliditetsgrad på 18, en rentebærende gæld på 602 mio. kr. og en pengestrøm fra driften, som kun lige akkurat holdt sig over nul. Nu er soliditetsgraden øget til 42, den rentebærende gæld halveret til 305 mio. kr. og pengestrømmen fra driften var i årets første tre kvartaler 79,3 mio. kr.

Det er tilstrækkeligt til, at selskabet selv kan finansiere årets investeringer over driften og samtidig afdrage på sin gæld.

I erhvervslivet gælder den bibelske regel om, at til den, som allerede har, skal mere gives. Det betyder, at jo mindre man har behov for kredit, jo lettere er den at få, og jo lavere er prisen. Derfor er det særdeles vigtigt for Brdr. Hartmann, at man nu har fået et solidt økonomisk fundament.

Godt cash flowAktieugebrevet har tidligere stillet spørgsmålstegn ved, om selskabets kapitalgrundlag er tilstrækkeligt til at kunne bære de planlagte investeringer, og den bekymring er ikke væk. Men et godt cash flow fra driften vil være et stærkt kort på hånden, når man skal øge investeringerne.

Der er dog en enkelt slange i paradiset, og den hedder som sædvanlig Brdr. Hartmanns fabrik i Canada, som stadig belaster regnskabet med et tocifret millionunderskud. Underskuddet er dog bragt ned på et niveau, hvor det ikke længere er livstruende for koncernen, men blot en torn i øjet på aktionærerne. Og sandsynligvis også ledelsen.

Den nævnte turn around- plan blev iværksat i 2007, og i tredje kvartalsregnskabet oplyses det, at den vil være gennemført ved udgangen af 2008 og forventes at få fuld effekt i 2009. Det åbner for nogle spændende perspektiver, da Brdr. Hartmann dermed går ind i næste fase efter en afsluttet succesfuld turn around proces.

Stor oprydningEfter en meget omfattende oprydning i koncernen og tilførsel af en kvart milliard kroner i ny kapital, står Brdr. Hartmann i dag i en ny og væsentligt stærkere situation, end det har været tilfældet de seneste år.

Målet er nu ikke længere bare at overleve, men også at tjene penge til aktionærerne.

Målsætningen er at øge EBIT-margin til ti procent fra og med 2010 (EBIT-margin efter tredje kvartal: 3,5 procent), og hvis det lykkes, vil det øge den frie pengestrøm væsentligt, og dermed styrke selskabets finansielle grundlag for enten ekspansion eller yderligere nedbringelse af gæld og dermed nettorenteudgifter.

Brdr. Hartmann kan altså i bedste fald være på vej ind i en god cirkel, og eftersom selskabets forretningsområde (æggebakker) næppe hører til de mest konjunkturfølsomme produkter, vil omsætningen næppe komme under pres på grund af den aktuelle finanskrise.

Vi begynder altså at se lyset for enden af tunnelen for Brdr. Hartmann, men afventer en mere detaljeret redegørelse for fremtiden i det kommende årsregnskab, før vi hæver kursmålet, som indtil videre fastholdes på 95.