Brd. Klee øgede overskud marginalt

Regnskab. Den landsdækkende distributør af tekniske komponenter oplevede i år kun en beskeden fremgang.

Brd. Klee, der er en landsdækkende distributør af tekniske komponenter, fik kun en beskeden fremgang i årets resultat. Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2006/07, der blev offentliggjort tirsdag formiddag.

Selskabet realiserede et overskud før skat på 12,1 mio. kr. mod et overskud på 12,0 mio. kr. i regnskabsåret 2005/06. Den beskedne overskudsfremgang kom på trods af en fremgang i nettoomsætningen på knap 9 pct. til 150,9 mio. kr.

- Årets resultat og omsætning er påvirket af et positivt marked, en forøget markedsføring samt nedsættelse af selskabsskatten fra 28 pct. til 25 pct., bemærker selskabet i årsrapporten.

For 2007/08 venter Brd. Klee på baggrund af en stadig større konkurrence inden for det industrielle marked et resultat på mellem 8 og 9 mio. kr.

RB-Børsen