Bonusbanken: Halvårsres. før skat 12,8 mio. kr.

 

Bonusbanken i Herning karakteriser selv halvårets resultat som "tilfredsstillende", når man så ser resultatet i lyset af øget konkurrence og priskrige på indlånsområdet. Den gunstige udvikling skyldes også en forøgelse af bankens forretningsomfang, lyder det fra banken.

 

Forretningsomfanget er øget med 876 mio. kr. i forhold til juni 2006. Over de seneste fem år er forøgelsen over 2 mia. kr.

 

De samlede netto rente- og gebyrindtægter er forøget med 6,7 mio. kr. og skyldes primært det stigende forretningsomfang. Desuden er resultat hjulpet af nedskrivninger på et fortsat lavt niveau og positive kursreguleringer.

 

Overskuddet før skat blev 12,8 mio. kr. mod 9,4 mio. kr. i samme periode 2006.

 

For hele 2007 venter Bonusbanken uændret et resultat før kursreguleringer og skat på 20 mio. kr.

 

# Halvårsregnskab - Bonusbanken:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto rente- og gebyrindtægter: 35,5 28,9

 

Kursregulering: 2,3 2,4

 

Nedskrivninger på udlån: 1,5 2,0

 

Resultat før skat: 12,8 9,4

 

Nettoresultat: 9,5 6,8

 

Udlån: 1369 1001

 

Indlån: 1239 952

 

Balance: 1733 1318

 

Egenkapital: 213 147

 

Solvensprocent: 14,3 12,9 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )