Bonus på vej til DONG-toppen

Der er i hvert fald én, som har udsigt til at sikre sig bonus ved den kommende notering af DONG og Elsam på Københavns Fondsbørs, og det er er selskabets administrerende direktør Anders Eldrup.

I forbindelse med den sjældne privatisering af et af statens selskaber har medlem af Energiudvalget for SF, Kristen Touborg, spurgt finansminister Thor Pedersen (V), om der i "Anders Eldrups ansættelsesforhold indgår incitamentselementer, der kan udløse bonus eller kontant belønning, hvis DONG f.eks. fusionerer, hvis DONG opkøber Københavns Energi, eller hvis DONG sælges."

Af svaret fremgår det, at der i Eldrups kontrakt er et generelt bonuselement, der er knyttet til DONGs resultater og håndteringen af selskabets såkaldte strategiproces. Dertil kommer en "særskilt bonusordning knyttet til gennemførelsen af en vellykket privatisering. Bonusordningen kommer til udbetaling, såfremt privatiseringen er gennemført i overensstemmelse i overensstemmelse med ejerens planer."

Rangorden

Da fusionen mellem statens energiselskab med speciale inden for olie og gas - DONG - og det jysk fynske el-samarbejde Elsam overraskende kom på plads fredag efter tidligere på ugen at være så godt som opgivet, blev det besluttet, at Elsams adm. direktør Peter Høstgaard Jensen skal stå i spidsen for det nye selskab. Anders Eldrup får posten som nummer to og bliver chef for olie og gas.

Kristen Touborg vil nu forfølge sagen og spørge ind til, hvordan Anders Eldrup kan sikre sig en bonus for en privatisering, hvor han ikke længere er første mand, og om bonussen også kommer til at gælde den nye administrerende. direktør.

Ligeledes ønsker Kristen Touborg oplyst, om fusionen mellem DONG og Elsam udløser bonus, om der er et loft og den samlede bonus og hvor stort dette beløb i givet fald er. Berlingske Tidende