B&O trods lavere omsætningsvækst - resultatfremgang (2.opd)

 

Trods problemer med toplinien kom Bang & Olufsen ud af regnskabsåret, der sluttede med udgangen af maj, med en resultatmæssig forbedring, der var bedre end analytikerne havde ventet.

 

Bang & Olufsen fik i regnskabsåret 2006/07 et overskud før skat på 524 mio. kr., mens analytikere adspurgt af RB-Børsen havde ventet et overskud på 518 mio. kr. Overskuddet er 6 mio. kr. mindre end året før, men lige uden for den øvre ende af de 490-520 mio. kr., som ledelsen havde stillet markedet i udsigt ved sine senest offentliggjorte forventninger.

 

I resultatet er indeholdt en avance på 12 mio. kr. fra salget af B&O Medicom.

 

Resultatet er tilfredsstillende, skriver Bang & Olufsen.

 

Omsætningen hos B&O er samtidig steget med knap 4 pct. til 4,4 mia. kr. Der var ventet en omsætning 4,5 mia. kr. ifølge RB-Børsens estimat.

 

Omsætningsvæksten er lavere end ventet og specielt i fjerde kvartal alene.

 

- Medvirkende hertil var skuffende salg i Storbritannien og svagere udvikling end forventet på det danske marked. Salget var desuden påvirket af forsinket lancering af BeoVision 8-familien og BeoVision 7-udgaven til USA. Endelig blev hovedparten af butiksåbningerne effektueret senere i regnskabsåret end forventet, skriver B&O.

 

Koncernens bruttoavance er steget til 46,6 procent mod 46,0 procent i 2005/06.

 

- Forbedringen skyldes hovedsageligt en ændring i produktmix samt en vellykket indkøring af fabrikken i Koprivnice i Tjekkiet, forklarer selskabet.

 

Nettooverskuddet landede på 372 mio. kr. mod analytikernes forventning om 362 mio. kr.

 

Selskabsskattenedsættelsen påvirker fremgangen positivt.

 

- Den danske selskabsskat er afsat med 28 pct. svarende til den skatteprocent, der var gældende den 31. maj 2007. Den 1. juni 2007 blev den danske selskabsskat nedsat til 25 pct., hvilket betyder, at B&O's afsatte skat ligesom udskudt skat vil blive reduceret med henholdsvis 11 og 7 mio. kr.

 

På baggrund af resultatet foreslår ledelsen, at udbyttet hæves til 20 kr. pr aktie fra 16 kr. pr aktie året før. Samtidig stiller den forslag om et tilbagekøbsprogram på 200 mio. kr.

 

For indeværende regnskabsår - 2007/2008 venter ledelsen et overskud før skat på 540-570 mio. kr. Væksten i omsætningen ventes at blive på 8 pct. til 4700-4800 mio. kr.

 

# Årsregnskab - Bang & Olufsen:

 

Mio. kr. 2006/07 RBB-estimat 2005/06

 

--------------------------------------------------------

 

Omsætning: 4375,7 4504 4225,2

 

Driftsres. (EBIT): 530,0 519 438,9

 

Res. før skat:: 524,4 518 430,7

 

Nettoresultat: 372,5 362 296,0

 

Udbytte (kr.): 20 16

 

Egenkapital: 1682 1742

 

Balance: 2965 2915

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )