B&O: Foretager aktieemission og slår klasser sammen (Opd)

Bang & Olufsen ønsker at hæve soliditetsgraden på grund af den finansielle krise. Det får bestyrelsen til at indstille til en forøgelse af soliditetsgraden gennemen fortegningsaktieemission til favørkurs. Provenuet ventes at blive på cirka 400 mio. kr.

Der er positive tilkendegivelser for den første halvdel af emsissionen.

- Selskabet har allerede på nuværende tidspunkt modtaget tilkendegivelser fra en række eksisterende aktionærer på, at der vil blive tegnet op til den første halvdel af emissionen, svarende til et provenu på 200 mio. kr., skriver selskabet.

Emissionen finder sted for at øge soliditeten fra omkring 35-40 til 50, som bestyrelsen finder er "hensigtmæstigt i lyset af den finansielle krise vi globalt er inde i."

Samtidig vil de to eksisterende aktieklasser blive slået sammen.

- I forbindelse med den planlagte fortegningsaktieemission er tilfredsstillende rammer for selskabets driftsfinansiering sikret med eksisterende bankforbindelser, skriver B&O.

Emissionen skal give B&O et økonomisk rygstøtte til at gennemføre de vedtagne planer om at omstrukturere og forstærke salgsorganisationen samt at fokusere produktudviklingen, herunder udvikle en digital teknologiplatform som bærende element for en fremtidig stærkere produktportefølje.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )