Bioporto fik halvårsunderskud på 7 mio. kr.

 

Bioporto har fået styr på sin kapitalsituation, men tærer stadig på kassen. Selskabet fik i første halvår et underskud på 7 mio kr. svarende til underskuddet sidste år, men i modsætning til sidste år, er egenkapitalen denne gang positiv. Det skyldes provenuet på 47 mio. kr. fra en kapitalforhøjelse i den mellemliggende periode.

 

Bioporto omsatte i halvåret for små 4 mio. kr. og venter at have fordoblet beløbet ved årets udgang. Indtægterne ventes dog mere end spist af omkostningerne, fordi der skal satses og udvides i salgsfunktionen.

 

For hele 2007 venter ledelsen derfor fortsat et underskud på 15 mio. kr. Ledelsen præciserer dog forventningerne til omsætningen til en stigning på 40-50 pct. til cirka 8 mio. kr.

 

# Halvårsregnskab - Bioporto

 

Mio. kr. halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 3,7 2,5

 

Driftsres. (EBIT): -6,0 -6,9

 

Nettoresultat: -6,8 -7,3

 

Likvid beholdning: 36,4 -4,0

 

Egenkapital: 36,8 -10,4

 

Balance: 43,1 5,9

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )